Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommuner saknar plan för äldreomsorgen

Annons

Idag möts majoritet och opposition i Västerås för en debatt om framtidens äldreomsorg. Utmaningarna är stora. Under det senaste decenniet har mer än var femte plats på äldreboendena i landet försvunnit samtidigt som andelen äldre blir större.

Trots detta saknar en majoritet av landets kommuner strategier för hur framtidens behov ska mötas. De kommuner som vill klara de utmaningar som äldreomsorgen står inför har mycket att vinna på tydligare strategier för framtiden. Att äldreomsorgen debatteras flitigt vittnar om ett stort engagemang hos politiker och beslutsfattare i kommunerna.

Trots det visar en studie, där omsorgs- företaget Humana granskat över 130 kommuner, att arbetet kring framtidens äldreomsorg i många fall inte vilar på en strategisk grund. Sex av tio granskade kommuner saknar en strategi för en av de mest grundläggande framtidsfrågorna, behov av platser på äldreboenden.

Av sex granskade kommuner i Västmanland är det bara två, Kungsör och Hallstahammar, som uppger att de har sådan strategi. Det här är något som medborgarna känner av.

I den opinionsmätning vi genomfört svarar två av tre i åldern 55-65 att de tror att de kommer behöva anhörigas hjälp för att få den äldreomsorg de behöver, och en klar majoritet är oroliga för att inte få tillräcklig omsorg.

Ett annat område där strategier ofta saknas är användande av ny teknik inom äldreomsorgen, trots att statliga satsningar gjorts för att få fram ny teknik och att öka användningen. Exempel som finns idag är trygghetslarm, stöd för påminnelser när medicin ska tas och olika verktyg för att kommunicera digitalt med personal och anhöriga.

Samtliga sex granskade kommuner i Västmanland tror att användandet av ny teknik kommer att öka inom äldreomsorgen, men endast fyra har en strategi för att utveckla området.

Västerås kommun har en strategi och går i bräschen i landet när det handlar om att använda teknik inom äldreomsorg.

Vi menar att varje kommun behöver arbeta strategiskt inför framtidens äldre-omsorg och det i dialog med framtidens äldre. Att öka förståelse för kommande behov och önskemål är viktigt.

Vi menar också att det i varje kommun behövs en strategi för hur ny teknik ska utvecklas och användas inom äldreomsorgen. Teknik kan både ge den enskilde en bättre omsorg och spara resurser, och är en viktig nyckel för att möta utmaningar framöver.

Politiker och tjänstemän men även privata aktörer har ett ansvar och en viktig roll i att utveckla äldreomsorgen. Framtidens äldreomsorg kommer att kräva investeringar och stora reformer.

Många åtgärder kan genomföras redan nu, och de behöver inte vara kostsamma och omfattande . Förändring måste också utgå ifrån de lokala förutsättningarna, och göras nära framtidens äldre.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons