Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kön till LSS-bostäder ska byggas bort

Annons

Den senaste tiden har det varit flera debattartiklar om hur samhället på bästa sätt ska kunna ge bra vård och omsorg åt personer med omfattande funktionshinder enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS).

Grundtanken bakom rättighetslagarna LSS är mycket bra. En person som drabbats av funktionshinder kan därmed få möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt trots ett omfattande handikapp.

Självklart är LSS mycket betydelsefull för personer med svåra funktionshinder.

I min roll som ordförande i nämnden för funktionshindrade har jag mött många personer som berörs och de, liksom deras anhöriga, intygar ofta hur stor betydelse LSS haft för dem.

Mycket har gjorts för att det ska bli bättre för funktionshindrade. Ändå återstår det väldigt mycket att göra. Staten, landstingen och kommunerna har naturligtvis ett givet ansvar för att det bli bättre för personer som är funktionshindrade.

Men det räcker inte med samhällets insatser. Alla måste delta och dra sitt strå till stacken för att samhället ska bli mera tillgängligt. För att det ska bli så måste alla aktörer - samhället, näringslivet, handeln, institutioner, organisationer med flera - dra åt samma håll.

För att det ska bli så behövs en starkt ökad medvetenhet om dessa frågors betydelse, att det finns ett handikapp-perspektiv i alla framtidsfrågor. Det handlar exempelvis om att planera bostäder, arbetsplatser, utemiljöer och lokaler anpassade för olika behov, önskemål och förutsättningar som personer med funktionshinder kan ha.

Och att planera rätt är alltid enklare ju närmare man är de människor som man planerar för. Det är alltid bättre att göra rätt från början. Gör vi fel nu kommer vi att tvingas laga och lappa.

Den senaste diskussionen har handlat mycket om att staten smiter från betalningen för LSS genom att lägga över kostnaderna på kommunerna. Principen måste vara att den instans som beslutar om en reform också ska ta ansvar för betalningen. Den goda tanken bakom reformen blir inte ett dugg sämre om riksdagen tar det fulla ekonomiska ansvaret för sitt beslut.

I min verklighet som förtroendevald är det sällsynt att resurserna räcker till allt vad vi önskar oss. LSS-insatserna blir ständigt vägda mot andra lagkrav - exempelvis för skola och äldreomsorg - och övriga angelägna behov. Därför är jag övertygad om att LSS-reformen snarast blir fullt genomförd om staten tar ansvar för betalningen. Därmed skulle det bli väsentligt bättre för dem som berörs.

Det som jag mött som ordförande i nämnden för funktionshindrade under de två år som nämnden har funnits till, är ofta förtvivlan och trötthet hos personer och anhöriga som har fått vänta länge på en bostad, en anpassad lägenhet eller en lägenhet i gruppbostad.

Jag har sagt det förr och säger det gärna igen: Kön till gruppboende enligt LSS ska byggas bort i Västerås. En egen bostad är en grundförutsättning även för att funktionshindrade ska kunna leva ett självständigt och så normalt liv som alla andra.

År 2003 blev det 26 nya lägenheter i gruppbostäder. 2004 blev det 59 nya lägenheter, varav 17 lägenheter i tre nya gruppbostäder och drygt 40 lägenheter som anpassats så att de som så önskat kunnat flytta till bättre lägenheter. 2005 tillkommer ytterligare 46 nya lägenheter. Även barn- och ungdomsboende ska få nya lokaler. Fler byggen planeras även för år 2006.

Sammanfattningsvis ser jag mycket ljust på framtiden för att personer med behov av olika insatser kommer att få sina beslut verkställda i ett snabbare tempo. Jag hoppas verkligen att det är personer med olika funktionshinder som blir framtidens vinnare!

Aila Rasimus, s, ordförande i nämnden för funktionshindrade

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons