Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Konkurrensen påverkas inte

Annons

I rubriken till en artikel i VLT den 14 nov om regeringens förslag till avreglering av farligt avfall påstås att jag tror att miljön är den stora förloraren. Innehållet i rubriken är dock ett påfund av VLT:s rubriksättare. Läser man artikeln framgår tydligt att jag tvärtom är optimistisk när det gäller miljöarbetet i dagens företag. VLT har rättat sitt misstag, men på undanskymd plats och med betydligt mindre spaltutrymme än felaktigheten.

Gunnar Björklund har med anledning av artikeln konstaterat att det är Vafab Miljö som är förloraren eftersom kommunerna inte längre kan ha ansvar för det farliga avfallet. Jag skulle vilja nyansera denna bild. Det inte Vafab Miljö som utvidgat renhållningsansvaret till att gälla insamling och transport av farligt avfall utan de kommunala ägarna till bolaget. Detta gjordes redan 1983, då av miljöskäl.

Vafab Miljö har sedan verkställt det utvidgade ansvaret. Vi har tillämpat en modell där det hela tiden funnits konkurrens både i transport- och behandlingsledet. Bolaget har köpt merparten av tjänsterna på marknaden. Vafab Miljös uppgift har varit att samordna hanteringen, sammanställa statistik, lämna råd och anvisningar, informera etcetera.

För detta har vi, precis som Gunnar Björklund säger, tagit ut en administrationsavgift. Sammantaget har den uppgått till 1-1,5 miljoner kronor per år, vilket ska slås ut på alla regionens företag och avfallsmängder. Av totalkostnaden för farligt avfall torde den därmed inte uppgå till mer än någon procent. För dessa pengar har företagen fått grundläggande information, rådgivning och samordning av mellanlagring, transport och behandling. Inte minst rådgivningen har varit viktig för de små företagen eftersom lagstiftningen är komplicerad och risken är stor att man gör fel.

Genom samordningen har kostnaderna för hantering av stycke-gods och avfallsoljor kunnat hållas nere. Vi har även bedrivit framgångsrika insamlingskampanjer tillsammans med till exempel Lantmännen för att få rationella lösningar. Avslutningsvis har myndigheterna fått en samlad statistik över avfallsflödena vilket varit ett viktigt stöd i tillsynsarbetet. Efter avregleringen kommer myndigheterna nu själva att behöva ta fram detta material, vilket kommer att synas på skattsedeln i stället.

@Byline - endast namn:Per Nilsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons