Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kovändning lagom till valet

Annons

Jag har full respekt för Birgitta Carlstedt (fp) och hennes engagemang för konsumentfrågor. Däremot har jag lite svårt att hänga med i hennes slingriga förklaringar (VLT den 22 juni) över vad folkpartiet egentligen vill och har velat med sin konsumentpolitik.

I flera år har folkpartiet i sin budget lagt noll kronor till konsumentnämnden. I kommunfullmäktigedebatterna har folkpartiet förklarat detta med att säga, att "en separat konsumentnämnd inte behövs. Konsumentpolitiken kan bakas in i någon annan nämnd och därmed fungera lika bra." (Fakta: högst 300 000 kronor/år, för det är vad politikerna i flera år kostat nämnden).

Som svar på detta påstående har socialdemokraterna sagt: Vi har prövat detta tidigare - att låta konsumentvägledningsfrågor få dela nämnd med andra intressefrågor, till exempel med Miljö och hälsa men detta har inte fungerat tillfredsställande. Konsumentfrågorna kom ofta lite i skymundan på grund av annan viktig myndighetsutövning inom miljöområdet, varför socialdemokraterna valde att lyfta fram skuldrådgivningen och konsumentfrågorna i en egen nämnd.

Under vårens tre konsumentvägledardagar på Värmdö, då Sveriges samtliga konsumentvägledare och deras politiker träffades för att dryfta olika konsumentfrågor, framkom det med full tydlighet, hur ensamma många konsumentvägledare känner sig när deras politiker inte engagerar sig i deras arbete. Här uttalade de öppet stor respekt och avund över det stöd och fina samarbete Västerås konsumentvägledare har med sina politiker. Vilket där hördes vara få förunnade.

Västerås växer så det knakar. Staden har en starkt expanderad och fri handel. För oss socialdemokrater är det därför extra viktigt att det råder ordning och reda på marknaden, så att både konsument och näringsidkare vet vilka lagar och regler som gäller. Konsumentskyddet ska vara tillgängligt för alla, där medvetna och kunniga konsumenter hushållar med egna och gemensamma resurser. Dessutom måste både konsument, producent och näringsidkare ta sitt ansvar för den fria handeln.

Därför är det förebyggande arbetet en viktig och prioriterad del i Västerås konsumentpolitiska arbete, framför allt när det gäller att utbilda både näringsidkare och unga konsumenter. Och med politiker som hjälper till att stötta, driva på och förmedla information till andra ledande politiker, anser Västerås socialdemokrater att en separat konsumentnämnd måste få finnas, så att Konsument Västerås kan få fortsätta utvecklas i den takt den påbörjat.

Att jag tidvis är starkt kritisk till den konsumentpolitik vår konsument- och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s) hittills lyft fram, det står jag för. Därför blir jag förhoppningsfull över den nya utredning om en eventuell obligatorisk konsumentvägledning för alla Sveriges kommuner, som nu läggs fram. Finland har redan ett obligatorium. Varför inte också Sverige?

Det är ändå med förvåning men med stor tillfredsställelse jag konstaterar, att plötsligt inför valet kovänder fp, kd och m och lägger tillsammans med alliansen förslag på 3,1 miljoner till konsumentnämnden i sin budget för 2007, det vill säga samma summa som socialdemokraterna. Detta tackar vi för!

Äntligen har oppositionen i Västerås också förstått betydelsen av en stark konsumentpolitik. Dock förtäljer inte deras budget deras verkliga avsikt med konsumentnämnden.

Framför allt inte efter budgetåret 2007.

Solveig Ingemarsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons