Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kristdemokrater: S skräms och räknar fel

Annons

Samhället kan inte fungera utan fungerande familjer. Vi är alla ofullkomliga och därför existerar det inga perfekta familjer, men vi måste alla hjälpas åt att på olika sätt stödja familjerna att kunna fungera så bra som möjligt.

Att regeringen nu inför ett kommunalt vårdnadsbidrag är en stor vinst för Sveriges familjer, och för oss i Västerås kommun. Vårdnadsbidraget ska kunna användas av föräldrar som antingen vill vara hemma på heltid eller som vill förkorta sin arbetstid medan barnen är 1-3 år. Redan idag är det många föräldrar som arbetar deltid och gör så gott de kan för att få ekonomin att gå ihop. Vårdnadsbidraget kommer att underlätta

deras situation betydligt.

Socialdemokraternas starka ovilja mot vårdnadsbidraget, som många föräldrar länge efterfrågat och som kristdemokraterna arbetar hårt för att införa, tycks inte ha någon gräns.

Det senaste exemplet är en rapport som presenterats i ett försök att skrämma allmänheten med så kallade beräkningar av kostnaderna för vårdnadsbidraget. Men dessa

beräkningar saknar grund och är direkt felaktiga. I beräkningarna har socialdemokraterna tagit med barn som inte kommer att omfattas av vårdnadsbidraget dels på grund av ålder och dels på grund av att föräldrarna redan har föräldrapenning. Hela 80 procent av de barn som legat till grund för beräkningarna borde inte ha tagits med. Andra direkta felaktigheter är att man har beräknat kostnaderna utan att veta hur avtrappningen av vårdnadsbidraget kommer att se ut i förhållande till eventuell tid i förskolan.

Det kanske mest anmärkningsvärda med beräkningarna är ändå den signal som socialdemokraterna sänder ut. De flesta tycker inte att prislappen ska vara det enda avgörande när det gäller mer tid med barnen. Ingen ifrågasätter de höga kostnaderna för föräldraförsäkringen, inte ens socialdemokraterna. Här finns istället en helt riktig uppslutning kring tanken att tiden med barn får kosta - det lönar sig i längden. Därför är det märkligt att det, från socialdemokratiskt håll, finns ett så starkt motstånd mot en annan "mer tid med barnen"-reform; vårdnadsbidraget.

Det är uppenbart att socialdemokraterna, när inget annat hjälper, försöker skifta fokus från det grundläggande syftet med ett vårdnadsbidrag: att stärka barnens rätt till mer tid med sina föräldrar och öka föräldrarnas rätt att välja olika typer av barnomsorg.

Opinionsundersökning efter opinionsundersökning visar att vårdnadsbidraget har ett starkt stöd bland såväl allmänhet som bland föräldrar. Enligt en Sifoundersökning i september 2006 svarade 76 procent av dem mellan 15 och 29 år att vårdnadsbidraget

vore mycket eller ganska bra. Bland dem mellan 30 och 49 år är två tredjedelar positiva.

Enligt en annan Sifoundersökning, från juni 2006, stöder 66 procent av åldersgruppen 30-49 år införandet av ett vårdnadsbidrag. I augusti 2006 presenterade tidningen Mama en undersökning som visar att 59procent av mammorna i åldern 20-45 år uppgav att de önskade mer tid med barnen och 57 procent att de skulle ha stannat hemma längre med barnen om det funnits ekonomiska möjligheter till detta.

Låt oss därför debattera detta istället för felaktiga siffror. Vårdnadsbidraget är reform för valfrihet men naturligtvis ska vi också arbeta för en ännu bättre förskola. Det är vi överens om.

Solveig Nygren

förste vice ordförande i förskolenämnden

Malin Gabrielsson

ersättare i förskolenämnden Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons