Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KRO: Tjusiga fraser men inget stöd för konsten

Annons

Många tjusiga fraser, på stort avstånd från kulturarbetarnas vardag. Det serverades till frukost, på VLT:s debattsida den 12 maj.

Jag är bildkonstnär i Västerås och jag köper inte vilka formuleringar som helst. När fyra ledamöter från riksdagens kulturutskott, Cecilia Magnusson (m), Anders Åkesson (c), Solveig Hellqvist (fp) och Dan Kihlström (kd) bröstar upp sig själva inför Alliansens konstnärspolitik, ja, då måste jag sätta ner foten. Några exempel:

Tjusig fras: -Alliansregeringen driver en modern och tidsenlig kulturpolitik som låter den konstnärliga friheten växa och som skapar förutsättningar för konstutövare att försörja sig på sin verksamhet-.

Verklighet: Budget och uppdrag för institutioner som Kultur Af och Statens konstråd har kraftigt minskats. Konstnärlig frihet och möjlighet att försörja sig konstnärligt har minskats, sedan regeringsskiftet. I direkt anslutning till regeringsskiftet förlorade jag själv som exempel ett konstnärligt uppdrag till regionens landsting därför att ett statligt anställningsstöd hastigt och lustigt, och utan tillstymmelse till konsekvensbeskrivning, drogs in.

Överallt ser jag andra konstnärliga projekt läggas ner, och lämmeltåget av högskoleutbildade bildkonstnärer som lämnar yrket är extremt högt. Ursäkta om jag är så obildad, men är det sådant som menas med -en modern och tidsenlig kulturpolitik-?

Tjusig fras: -Kulturministern har också efterfrågat en mer mångfacetterad finansieringsmodell för kulturen, byggd på ökad samverkan och mångfald. Det måste bli lättare för aktörer att komma in i kulturens värld genom sponsring och samarbete med näringslivet--

Verklighet: Kulturministern och Alliansen menar att kommuner, landsting och näringsliv själva ska ta ett ökat ansvar för kulturen, så att staten kan föra över delar av -sina- kulturpengar till andra samhällssektorer. Detta känns oroande. Vi bildkonstnärer har knappast något att invända mot att de nämnda kategorierna visar ett större engagemang för kultursektorn. Men vi kan inte inse att detta uppnås genom att staten ska spara in pengar på de styrmedel, som behövs för att stärka kultursektorns roll i samhället.

Tjusig fras: -Staten ska garantera konstnärer en årlig lön när deras egna inkomster inte räcker till säger socialdemokraterna vidare i sin budgetmotion. Det är gammal skåpmat... I stället bör politiken uppmuntra till egen försörjning och entreprenörskap-.

Verklighet: Jag önskar att Alliansen kunde hålla en mer ödmjuk ton vad gäller konstnärernas försörjning. Vad som är gammal skåpmat, det vet vi bara alltför väl. Det är inte ni som är experter på hur det är att vara konstnärer i samhället. Det är bild- och formkonstnärerna själva som har denna sakkunskap, och ni bör lyssna mer på den kunskap som finns samlad inom våra organisationer, exempelvis inom Konstnärernas riksorganisation (KRO).

KRO är en opolitisk organisation, och KRO accepterar inte att konstens villkor görs till en pingpongboll mellan olika partipolitiska block. Vi som på ett eller annat sätt jobbar inom denna organisation kan, oavsett regering, konstatera att viljan till att åstadkomma förändringar för bildkonstnärerna, till stora delar bara består av munväder.

Vad vill bildkonstnärerna? Vi vill vara med och bygga landet. Vi har stor kompetens, och vi kan stärka de offentliga miljöerna med vår konst. Vi kan befrämja hälsan hos befolkningen genom att skapa många olika slags konstupplevelser. Vi kan ge våra hemkommuner tillväxt genom våra kulturella aktiviteter. Vi kan gå in i företag och tillföra kreativt tänkande på många olika plan, såsom det finns goda exempel på i Västerbotten och Västra Götaland.

Men vi accepterar inte längre en marknad som begär att vi ska jobba gratis. Vår kompetens kostar. Vi ska ha vår beskärda del av landets välstånd. Trygghetssystemen ska anpassas till våra arbetsförhållanden, i enlighet med de brister som framkommit i utredningar som SUO 2003:21, Konstnärerna och trygghetssystemen.

Bildkonstnärerna är redan rustade till tänderna för att jobba och försörja sig och bidraga till samhällsnyttan. Men hur mår marknaden egentligen? Och när får vi i detta landet uppleva en konstnärspolitik som inte bara är tomma ord?

Gunnar Forsman

Ordförande KRO Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons