Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kulturkvarteret behöver rustas upp

Annons

I regi av teknik- och idrottsnämnden har en välbehövlig upprustning av Botaniska trädgården/Gymnasieträdgården påbörjats. Platsen för trädgården är i stort sett densamma som för läroverkets friluftsauditorium med anor från mitten av 1700-talet.

Under de gångna åren har trädgården omdisponerats många gånger. Västeråsare minns säkert lektor Bertil Walldéns engagemang för trädgården med god smak och stor sakkunskap under mitten av förra seklet samt hans inspirerande lektioner där.

Botaniska trädgården ingår i stadens förnämsta kulturkvarter med ståtlig domkyrka, Sveriges äldsta gymnasium, ett förnämligt stadsbibliotek, en biskopsgård vars äldsta delar är från sen medeltid, ett domkapitelhus med ursprung i medeltiden, lektorsgård i vilken Västerås stifts musikcentrum kommer att finnas samt park med klockstapel. Hur många svenska städer kan visa upp en levande stadsdel med sådan kulturhistorisk miljö?

Det är ett stort ansvar vi västeråsare har att vårda såväl byggnader som mark inom detta kvarter så att kommande generationer västeråsare, och besökare, får njuta av och glädjas åt kulturmiljön i framtiden. Det finns mycket att åtgärda på den trista skolgården, i den påvra parken med klockstapeln och i den slitna gatumiljön.

I Översiktsplan för Västerås tätort (december 2003) står att läsa bland annat följande: "Kulturell hållbarhet handlar om respekt för kulturarvet och kulturmiljön - det personliga minnet och det offentliga minnet, om upplevelser, identitet, skönhet mm. En samhällsplanering, som bedrivs med respekt för dessa värden, gör att staden blir attraktiv och att invånarna tar till sig sin stad. Kulturell hållbarhet innebär respekt för kulturmiljön. Kulturmiljöer av olika åldrar och typer ger ett perspektiv på den samtid vi lever i. Genom att ta tillvara och utveckla de värden som finns skapar samhället en identitet för de boendes närmiljö. Att känna stolthet för sitt kvarter, sin stadsdel eller sin stad är ett mervärde för stadens invånare".

Att vårda miljö kostar givetvis pengar och pengar är inte alltid så lätt att plocka fram. Det är därför inte rimligt att endast en nämnd skall ta ett ekonomiskt ansvar för en nödvändig upprustning av denna miljö. Teknik- och idrottsnämnden har visat att den vill gå i spetsen och göra något positivt för kvarterets miljö.

Det skulle vara värdefullt om andra nämnder med verksamhet i området ansluter sig och med förenade ekonomiska resurser samlas runt ett projekt med inriktning att fräscha upp kulturkvarteret. Jag tänker på kommunens kultur- och fritidsnämnd, utbildningsnämnd, byggnadsnämnd och fastighetsnämnd. Utöver ett kommunalt nämndsamarbete skulle det förstås vara intressant om också Kyrkliga samfälligheten och Västerås stift kunde engageras.

Det har skrivits så vackert i översiktsplanen om respekt för och vård av kulturmiljö. Nu gäller det att försöka omsätta de sköna orden i praktisk handling så att vi västeråsare "kan känna stolthet för vårt kvarter". Nya grepp behövs för att i en tid med bristande ekonomiska resurser rädda våra kulturella miljöer. Kanske att detta mitt förslag kan vara ett inslag i ett nytänkande.

HANS G ERIKSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons