Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kunskapsskola ger ordning

Annons

Solveig Ingemarsson (s) skriver i en debattartikel att hon inte vill bemöta min kritik av hur hennes parti skött skolpolitiken de senaste årtiondena. I samma andetag påtalar hon att ingen talar om vem som har ansvar för vad. Jag förstår Solveig Ingemarssons oro över skolan, men inte hur hon som socialdemokrat kan frånsäga sig ansvaret för dagens skola, som den egna politiken lett fram till.

Det krävs en grundläggande attitydförändring som erkänner att skolans roll i första hand är att vara kunskapsförmedlare. Ska skolan vara likvärdig i hela Sverige (som skollagen anger), måste den också styras på statlig nivå. Kommunala politiska åtgärder är inte rätta receptet. Solveig Ingemarsson tar glädjande nog avstånd från det socialdemokratiska betygsmotståndet och ansluter till folkpartiets krav på betyg från år 6. Jag hoppas att övriga socialdemokratiska skolpolitiker i Västerås ansluter till denna linje och uppvaktar sin egen utbildningsminister Thomas Östros med detta krav.

Vi behöver en skola som får vara skola. Skolan kan inte ensam upphäva klassamhället eller segregationen. Den har inte heller som primärt syfte att motverka drogmissbruk eller ungdomskriminalitet. Alla krav som lagts på skolan har till sist skapat en oklarhet om målen, som varit förödande. Däremot har en skola med hög status, stolta lärare och respekt för eleverna som individer, en avgörande betydelse för en positiv samhällsutveckling.

För folkpartiet liberalerna är skolans främsta uppdrag att främja lärande. Elever som halkar efter utan att få stöd eller som upplever skoltiden som meningslös reagerar ofta med att hävda sig på annat sätt; genom att störa undervisningen, trakassera övriga elever eller lärare. Solveig Ingemarssons inlägg speglar socialdemokratins oförståelse för att kunskapsbetoningen har en avgörande betydelse för ordningen i skolan.

Vad vill folkpartiet egentligen, undrar Solveig Ingemarsson. Läs några exempel ur vår liberala skolplan för Västerås, en plan med fokus på kunskap och betoning av lärarnas viktiga roll.

* Lärarnas tid med elever och undervisning i förhållande till pappersarbete eller annan administration ska prioriteras.

* Alla barn i Västerås ska kunna läsa, skriva och räkna senast när de lämnar trean. Därför vill vi införa en läsa-räkna-skriva-test på höstterminen i trean. Barn som inte tidigt lär sig baskunskaperna ordentligt, har svårt att hänga med längre fram. Att inte hänga med i undervisningen skapar givetvis både oro och oordning.

* De elever som har svårt att nå målen ska garanteras extra hjälp och mer tid under hela sin skolgång.

* Varje elev ska ha en individuell studieplan.

* Varje elev ska från första klass få skriftliga omdömen varje år om sin kunskapsutveckling.

* Alla elever med alltför bristfälliga kunskaper ska under hela grundskoletiden erbjudas ett extra skolår om den vanliga stödundervisningen inte räcker till.

* Varje skola ska ha tydliga ordningsregler och en handlingsplan för att motverka alla former av intolerans och kränkande behandling, som till exempel sexuella trakasserier, mobbning, kränkande språkbruk och främlingsfientlighet.

* Skolk ska rapporteras till föräldrar och redovisas i betygen.

* Etik- och moralfrågor ska lyftas i all undervisning.

* Brott ska polisanmälas av skolan.

* Antalet barn per förskolegrupper ska minska. Den stökighet, högljuddhet och svårighet att bli sedda som de mindre barnen upplever, får givetvis även konsekvenser för deras uppförande längre fram i skolan.

På riksplanet arbetar folkpartiet för att rektorer och lärare ska få rejält stöd när det gäller att sätta gränser. Skollagen måste bli tydligare i att det är rektorn som är ansvarig för att vidta åtgärder mot till exempel mobbning. Lärare och övrig skolpersonal ska ges en skyldighet att rapportera våld och kränkande behandling till rektor. Rektors ansvar ska följas av större befogenheter för rektor att ingripa. Elever som gjort sig skyldiga till grova övergrepp ska kunna skiljas från skolan under en tid, och på detta ska följa stöd för återinträde i skolan. Det ska vara tillåtet att flytta en elev, mot dennes vilja, från en skola till en annan av disciplinära skäl. Denna befogenhet är viktig, bland annat för att kunna splittra ett gäng eller för att skilja en mobbare från den som mobbats. Elever som stör undervisningen eller trakasserar elever och lärare ska kunna undervisas i särskilda grupper.

Jag förstår Solveig Ingemarssons längtan efter en debatt som går mer på djupet i skolfrågor, men varken kommunfullmäktige eller VLT:s debattsidor ger möjlighet till en uttömmande diskussion. För folkpartiet liberalerna betyder inte det, att den viktiga dialogen inte förs. Det gör den. Liberala politiker i Västerås träffar fortlöpande och i olika sammanhang lärare, rektorer, elever, föräldrar, förskollärare, barnskötare, skolsköterskor, lärarnas fackliga organisationer och många andra som har insikt i skolans vardag och väl underbyggda idéer om hur skolan kan bli bättre. Utifrån dessa möten formar vi vår liberala skolpolitik.

Den allra bästa som vi kommunalpolitiker kan ge skolan, är lugn och ro från förändringar och klåfingriga detaljåtgärder. Låt rektorer och lärare sköta skolan utifrån skollag, läroplaner och övriga nationella styrdokument.

AGNETA BERLINER

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons