Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvinnojouren måste få ökat stöd

Annons

Diskussionen om mäns våld mot kvinnor har funnits på den politiska dagordningen under många år. Trots detta har samhället misslyckats både med att stoppa våldet och att ge kvinnor det stöd och hjälp som dom behöver. 2003 rapporterades 22 000 fall av kvinnomisshandel. Med ett mörkertal på 75-80 procent innebär det här att fler än 100 000 kvinnor varje år utsätts för våld. Det är 300 kvinnor i Sverige varje dag, året om. Tre fjärdedelar av brotten begås av en av kvinnan bekant gärningsman.

I Västerås har kvinnojourens insatser vad gäller in- och utgående stödsamtal ökat med över 18 procent från år 2000. VLT:s reportage i torsdags vittnade om trångboddhet hos kvinnojouren och att många kvinnor söker skydd, men att 17 kvinnor nekats plats år 2004 då det varit fullbelagt på de tre platser som erbjudits misshandlade kvinnor.

Att stat och kommun misslyckas med att skydda sin egen befolkning är fruktansvärt allvarligt. Att samhället sedan inte kan ge stöd till de organisationer som jobbar med att skydda kvinnorna mot våld och hot är under skammens gräns.

I cirka 130 kommuner finns ingen kvinnojour. Många av dessa kommuner är små, men inte alla. De flesta av dem lutar sig mot en kvinnojour i en grannkommun och betraktar den som viktig.

Men därifrån till att satsa ekonomiskt är steget långt. Inte ens var fjärde kommun av dem som tycker grannkommunens jour är viktig ger ekonomiskt bidrag till jourens drift. I dag bygger skyddet av kvinnor nästan helt på kvinnors ideella arbeta. Detta är inte acceptabelt!

Miljöpartiet vill därför verka för att ansvarsfördelningen mellan stat, myndigheter, kommun och de ideella jourerna tydliggörs. Ett ökat stöd till jourerna får inte leda till att kommuner och myndigheter upphör att ta sitt ansvar.

Miljöpartiet kommer i budgetförhandlingarna att driva att ett stöd till den lokala jourverksamheten motsvarande 100 miljoner reserveras i statsbudgeten. Stödet bör ges genom ett delat finansieringsansvar där kommunerna och staten betalar 50 procent var. I riksdagsdebatten i torsdags lovade statsminister Göran Persson att stödet skall öka och det är mycket glädjande.

Stödet bör kanaliseras och utformas i enlighet med kvinnojourernas önskemål. Stödet måste garantera en långsiktig finansiering som gör att jourerna inte blir beroende av projektbidrag.

Stödet måste fungera så att det garanterar tillgänglighet till jourerna. Lämpliga kriterier för stödet kan bland annat vara ett grundbidrag för att garantera tillgänglighet och sedan ett rörligt stöd grundat i antalet stöd-insatser. För att stödet ska fungera krävs att jourerna kan fortsätta att jobba under tystnadsplikt och därmed inte tvingas lämna ut uppgifter om de kvinnor som söker stöd.

Vi hoppas att ett ökat stöd till kvinnojouren i Västerås kan ge fler platser och bättre lokaler för föreningens verksamhet!

Andreas Porswald Signild Mörlin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons