Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvinnor riskerar pensionsfälla

Annons

Dagens pensionssystem förutsätter att individen aktivt väljer bland annat vem som ska förvalta tjänstepensionen och premiepensionen. Alla måste se om sitt hus, men kvinnor är extra utsatta eftersom kvinnans arbets- och livsmönster ofta leder till lägre pension än vad som är vanligt för män.

För det första lever kvinnor fler år längre än män. Det ger lägre pension per månad för en kvinna som har ett privat pensionssparande som är lika stort som en mans, eftersom de insparade pengarna ska räcka till fler levnadsår.

För det andra är det fler kvinnor än män som arbetar deltid, framför allt under småbarnsåren men även annars. Slutligen har kvinnor generellt lägre lön än män, vilket naturligtvis får effekt även på pensionen och möjligheten att pensionsspara.

Tjänstepensionsvalet PFA omfattar anställda i kommun och landsting vilka till cirka 80 procent är kvinnor. Därför är det extra viktigt i detta val att de som berörs undviker de kvinnofällor som finns i pensionssparandet. I Västmanlands län handlar det om i cirka 30 000 personer som omfattas av PFA varav i runda tal var tionde, cirka 3 000 personer, får välja för första gången. Den som avstår från att välja aktivt får en traditionell försäkring med återbetalningsskydd i försäkringsbolaget KPA.

Återbetalningsskyddet innebär att pensionen går till efterlevande partner eller till barnen när man avlider. Men många är ovetande om att återbetalningsskyddet är förenat med en kostnad. Den som avstår från återbetalningsskyddet får upp till 20 procent högre tjänstepension än den som har skyddet.

Det finns flera omständigheter som kan göra det onödigt eller olämpligt att ha ett sådant skydd. Den som är ensamstående och inte har barn bör till exempel inte ha återbetalningsskydd. Medelåldern för giftermål är i dag 32 år för kvinnor och medelåldern för förstföderskor är 29 år.

I årets PFA-val är det sannolikt ovanligt många som lever ensamma eftersom intjänandeåldern för de allra flesta sänks från 28 till 21 i och med årets val. Många förstagångsväljare riskerar alltså att få betala för ett skydd som de inte behöver. Om familjesituationen ändras senare går det att föra in ett återbetalningsskydd i samband med det.

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är om de efterlevande verkligen behöver återbetalningsskyddet. Om din partner exempelvis tjänar väsentligt mer än du och klarar ett eventuellt inkomstbortfall kan du överväga att avstå skyddet. Då blir inkomstklyftan när ni blir pensionärer mindre. Däremot bör partnern kanske ha återbetalningsskydd i sin försäkring.

Tjänstepensionen är viktig men alltför många tycker att den är svår att förstå sig på. Det vilar ett tungt ansvar på parterna, arbetsgivare såväl som fack, att informera de anställda om vad som gäller så att var och en kan fatta ett genomtänkt beslut utifrån sin egen situation. Det ansvaret kan inte de kommersiella aktörerna ta eftersom de vill sälja sina produkter och därmed inte har samma trovärdighet.

Anna Allerstrand

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons