Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kyrkoherde: Vanmakt grogrunden för terrorism

För att varaktigt bygga fred i Mellanöstern måste man börja med att förstå hur självmordsbombarna och de övriga terroristerna tänker och känner.

Annons

Så säger med eftertryck Jan Hjärpe i Dagens Nyheters intervju med honom den 13 juli inför hans 65-årsdag. Han är präst och numera professor emeritus i islamologi i Lund och har under årens lopp skrivit åtskilliga böcker om muslimernas tro och kultur.

Inte endast vetenskapliga ambitioner har drivit honom utan också en vilja att för en bredare allmänhet beskriva islams och den arabiska kulturens ställning i dagens värld. Han har även tecknat bakgrunden till stormakternas intressen för de arabiska områdena. Under 1800-talet gällde det att få en säker väg till Indien. I och med den tekniska utvecklingen av förbränningsmotorn kom sedan oljan att stå i centrum.

I intervjun pekar Hjärpe på det orimliga i västvärldens agerande i konflikten Israel-Palestina och i Irak. Genom att göra en demokratiskt vald Hamasregering funktionsoduglig med hjälp av ekonomiska sanktioner och genom att beväpna det förlorande partiet Fatah undanröjdes förutsättningarna för en fungerande fredsprocess. Det fanns ju ingen att förhandla med, åtminstone ingen, som hade demokratisk legitimitet. Dessutom ökade frustrationen särskilt hos de unga palestinierna.

De kände sig förnedrade. Deras röstsedel spelade ingen roll.

Likaså stegras efter hand frustrationen i Irak. Det var britterna, som under första världskriget ockuperade landet, och de fick vid fredskonferensen i Paris 1919 behålla det som ett mandat. Det var alltså västvärlden som bestämde och drog upp gränserna. Men i området är det fortfarande den ordningen hos folket, att den enskildes lojalitet främst riktar sig mot familjen, släkten och klanen. Följaktligen tror Hjärpe för sin del, att Irak inte kan återuppstå som stat.

Vilka framtidsvägar ser då Jan Hjärpe för västvärldens agerande? Det handlar om att från grunden tänka om, att förstå den historiska bakgrunden, att leva sig in i de förnedrades situation och inse, att arrogans och det våld, som inte är sanktionerat av FN, bara leder till ytterligare våld. Det är helt nödvändigt att förstå, hur terroristerna tänker och känner. Då kan den insikten vinna terräng, som säger, att nu är det dags att bygga upp i stället för att riva ner.

Med sikte på vår svenska situation vill jag för min del lyfta fram tre tankar.

• Kunde vi inte hjälpas åt att påverka våra folkvalda, så att sådana åtgärder vidtas, som stärker FN:s linje, att våld endast får användas i fredsframtvingande syfte efter beslut i FN? När USA och dess allierade i Irak år efter år bryter mot denna princip, borde inte då det internationella samfundet agera kraftfullt?

• Vidare undrar jag, om inte religionsämnet i skolan kunde förstärkas, bland annat genom vidareutbildning av lärarna, så att förståelsen för invandrarnas religioner och kulturer kunde öka, likaså insikten, att det mångkulturella i det svenska samhället i sig kan vara värdefullt. Också i församlingarnas konfirmandarbete borde detta finnas med, särskilt på de orter, där det finns muslimer.

• För det tredje bör dialog med de muslimska ledarna komma till stånd, så att dessa inser, hur viktigt det är för integrationen, att de lär ut respekt för de värden, som så länge varit grundläggande i vårt land.

Självklart menar jag, att den tilltagande terrorismen i Europa och USA med kraft måste bekämpas och Israel tillförsäkras erkända gränser. Men för att det skall ske framgångsrikt måste terrorismens grogrund undanröjas, nämligen förnedringen och vanmakten, som de förtryckta känner i kroppen och själen varje dag.

Ingemar Bergmark

Teologie doktor, kyrkoherde emeritus

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons