Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

L: Västerås kan lära sig industri av Tyskland

Annons

ABB Sveriges huvudkontor i Västerås.

Vissa säger att industrin inte har någon framtid i Sverige, att en kunskapsnation bör fokusera på tjänster snarare än industriproduktion. Vi har en annan syn.

Vi menar att industrin är livsviktig för Västerås och för Sverige. Det måste finnas förutsättningar att behålla och utveckla produktion av avancerade industrivaror i landet – bara så kan välstånd, trygghet och frihet värnas. Industri och avancerad tjänsteproduktion står inte i motsatsförhållande utan är varandras förutsättningar.

Det är ingen naturlag att industriproduktionen ska minska i vår del av världen. Tyskland är ett bra exempel på motsatsen.

Fram till finanskrisen 2008 följdes Sverige och Tyskland åt vad gäller industriproduktion. Därefter har industriproduktionen stigit i Tyskland samtidigt som den fallit i Sverige.Närmare en miljon svenskar får sin dagliga försörjning från industrin. Industrins bidrag till BNP motsvarar nästan hela den offentligt finansierade välfärden.

Varje jobb inom industrin ger dessutom ytterligare arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Bara på Finnslätten i Västerås, där många företag har sin produktion, genereras varje år värden som motsvarar hela den kommunala budgeten flera gånger om.

I Västerås är företag som ABB, Bombardier och Westinghouse sedan decennier hörnpelare för välstånd och frihet för tusentals individer och familjer. Glädjande nog växer nya industriföretag också upp. Quintus, Voith, Westermo och Stegia är några lokala exempel.Vi bör likt Tyskland skapa ännu bättre förutsättningar för industritillverkning i Västerås och i Sverige. Skatterna på arbete och företagande bör sänkas och fler kvalificerade yrkesutbildningstillfällen skapas.

Tillgång på bostäder och förskolor måste tryggas. I flera av dessa avseenden måste lokala politiker ta på sig ledartröjan och vara proaktiva snarare än reaktiva. I Västerås har företagsledare börjat ringa upp kommunalråden och berätta om rekryteringar som misslyckats för att förskolor och bostäder saknas. Detta är alarmerande!

I en liten öppen ekonomi måste villkoren för huvudkontor, forskning och produktion vara minst lika bra som i vår omvärld. För detta krävs en reformagenda.

Det handlar om attraktiva skatter och regler för företag som vill etablera verksamhet i vårt land. Det handlar också om att bygga bort flaskhalsar, som brist på kompetent arbetskraft. Den kvalificerade yrkesutbildningen leds från Västerås via myndigheten för Yrkeshögskolan.Nio av tio som tog YH-examen under 2006 hade ett kvalificerat arbete eller ett eget företag året efter. Detta resultat talar för sig självt. Även den teoretiska eftergymnasiala utbildningen behöver utvecklas. Om vi inte vänder utvecklingen kommer 50 000 ingenjörer att saknas i Sverige om 15 år.

Bostadsmarknaden behöver liberaliseras nationellt, och lokalt måste kommunen bli mindre byråkratisk och mer proaktiv vad gäller utbyggnad av bostäder och annan infrastruktur, som förskoleplatser. Det duger inte att ständigt vänta med åtgärder tills bristerna är ett faktum.

Att den rödgröna regeringen höjer skatten på arbete är oerhört allvarligt för vår långsiktiga konkurrenskraft. Marginalskatterna i Sverige är redan över 60 procent. De är högst i världen och stigande. Regeringens politik minskar individens drivkrafter till utbildning och ansträngning.

Att locka fler individer att investera sin tid och kraft i en svår och utmanande utbildning blir knappast lättare om man samtidigt sänder signalen att man senare tänker beröva individen merparten av resultatet av hennes ansträngning. Liberalerna är det enda parti som i riksdagen tydligt driver en politik för att adressera denna grundläggande fråga. En fråga som är avgörande för industrins och välståndets vidmakthållande.

Mats Persson (L), riksdagsman och ekonomisk-politisk talesperson

Jesper Brandberg (L), oppositionsråd Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons