Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låg bokmoms viktig för läsfrämjandet

Annons

Torgny Karnstedt skriver i VLT den 4 april om en viktig och

angelägen fråga, nämligen om språkets betydelse och de satsningar samhället gör på språk och läsfrämjande. I en demokrati är det viktigt att skapa förutsättningar för alla medborgare att bilda och utbilda sig för att fostras till aktiva samhällsmedborgare. Språkets betydelse är avgörande för att klara av att sortera information, tolka och kritiskt granska all den information som man får ta del av i vardagen.

Karnstedt pekar också på flera oroande rapporter som visar att svenska elevers läsförståelse och kunskaper i matematik är dåliga i förhållande till andra jämför-bara länder. Detta kan också avläsas genom att allt fler lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasieskolans program.

Nu märks konsekvenserna av kommunernas neddragningar på skolan under 1990-talet.

Besparingar som lett till färre bokinköp och allt äldre undervisningsmaterial. Detta är olyckligt och borde vara en signal för landets skolpolitiker att omprioritera i kommunens skolbudgetar för att göra satsningar på litteratur för elever och ungdomar.

Inte sällan blir också biblioteken föremål för besparingar. Min åsikt är att biblioteket är en viktig institution i samhället, som social mötesplats och genom att möjliggöra för medborgare att låna tidskrifter och böcker.

Regeringens Bokpriskommission lämnade sitt slutbetänkande i slutet av februari 2005. Där föreslog vi bland annat att det inte finns någon anledning för regeringen att ompröva den nuvarande skattesatsen på 6 procent. I Sydsvenska Dagbladet kunde man nyligen läsa att Mervärdesskattesatsutredningen överväger att lägga fram ett förslag som innebär att en enhetlig momssats på 22 procent införs på både mat, dagstidningar och böcker. Detta vore förödande enligt mig, eftersom den stora gruppen studenter inom högskola och universitet samt inom den kommunala vuxenutbildningen är tvingade att köpa sin kurslitteratur för att klara av sina studier.

En högre bokmoms på litteratur skulle göra det än svårare för skolor att satsa och köpa in böcker och annan skollitteratur till sina elever. De flesta av oss inser att skolans uppdrag att stärka elevers språkkunskaper, läsförståelse och kunskaper i matematik skulle försvåras ytterligare. Jag hoppas därför att kultur- och utbildningsministern avvisar det tilltänkta förslaget på 22 procents moms på böcker. Höjs momsen innebär det att tillgängligheten till nya titlar och billig litteratur skulle försämras. Detta skulle göra det svårare att nå målet om en breddad läsning i samhället oavsett kön, social

eller ekonomisk bakgrund.

Roger Haddad

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons