Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lägg inte alla ägg i en korg

Annons

Gunnar Björklund återupprepar på VLT:s debattsida den 15 november samma argument för avfallsförbränning som han genom åren gjort i ett otal insändar- och debattinlägg. Han presenterar ingen ny information och därför väljer vi att inte återupprepa de motargument vi och andra debattörer framfört. I stället tänkte vi ge lite ny information om vad som händer i omvärlden och på avfallsområdet och som har betydelse för valet av behandlingsmetod.

Det källsorterade matavfallet ska rötas i växtkraftanläggningen. Den biogas som bildas vid rötningen kan användas som fordonsbränsle och ersätter då fossila bränslen som bensin och diesel.

Genom den senaste tidens kraftigt höjda priser på dessa bränslen förbättras den ekonomiska kalkylen i växtkraftprojektet väsentligt samtidigt som 40 stadsbussar och ett stort antal andra fordon kommer att drivas med ett förnyelsebart bränsle. Lokalt vinner vi därmed miljöfördelar genom mindre buller och avgaser i stadstrafiken. Globalt bidrar vi till att minska växthuseffekten.

Det är sannolikt att en avfallsskatt kommer att införas på avfallsförbränning inom något år vilket ytterligare kommer att förbättra ekonomin.

Behandlingspriserna för avfallsförbränning har det senaste året stigit mycket kraftigt på grund av den nuvarande kapacitetsbristen. Det innebär att Vafabs kostnader för att köra avfall till förbränning i dag är betydligt högre än att leverera källsorterat matavfall till växtkraftanläggningen.

Beträffande restprodukterna från rökgasreningen på avfallsförbränningsanläggningarna klarar inte de svenska anläggningsägarna att med nuvarande miljökrav ta hand om dessa inom Sveriges gränser utan planerar att deponera dessa i gruvhål i Norge och norra Tyskland. Om detta blir verklighet är inte restprodukthanteringen långsiktigt hållbar i våra ögon.

Gunnar Björklund kommenterar även forskningen och växtkraftprojektet. Vafab, Mälardalens högskola och SLU driver sedan flera år ett odlingsförsök med bland annat rötrester i Västerås. En forskare har redan doktorerat på försöket och en annan kommer att göra det nästa år. Till växtkraftprojektet räknar vi med att under lång tid kunna knyta forskare från vår egen högskola och andra institut, vilket vi ser som ytterligare en fördel med projektet. Ett resultat vi redan kunnat se är att tungmetallhalterna i matavfallet är mycket låga. Och tur är väl det eftersom det handlar om den mat vi äter!

Avslutningsvis är det alltmer tydligt att förutsättningarna för valet av behandlingsmetod för samhällets avfall styrs av en rad faktorer som vi inte kan påverka lokalt. Den behandlingsstrategi som vi valt i vår region bygger därför på en enkel men sund princip; Lägg inte alla ägg i en korg. Vi följer även den avfallshierarki som så gott som alla politiker och forskare är överens om både nationellt och internationellt:

l Undvik att avfall uppkommer.

l Materialåtervinn.

l Röta eller förbränn beroende på avfallets egenskaper.

l Kompostera.

l Deponera.

Bengt Gustafsson Per Nilsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons