Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lägg ner flygplatsen!

Annons

"Hugger man ner träden på Björnön förstår ni väl att vi inte kan lägga ner flygplatsen - det vore väl slöseri med naturresurser! Eller hur?!"

Förutsättningarna för Västerås flygplats har aldrig varit så svaga som nu. Läser man de självständiga analyser som presenterats för Kommunstyrelsen bekräftas de farhågor vi haft sedan länge. Frågan är om kommunen ska fortsätta med en konstgjord andning på 10-15 miljoner om året eller om vi ska använda pengarna till nytta för västeråsarna på andra sätt. Vi kan hellre satsa mer på kollektivtrafiken som är klart mer angelägen för det stora flertalet västeråsare!

Västerås flygplats har så länge jag varit aktiv i kommunpolitiken behövt och på olika sätt fått ägarskott för att dess ekonomiska underskott på driftkostnaderna ska täckas. Sedan år 2000 har underskotten per år varierat mellan 10,4 och 20,2 miljoner och sammantaget kan vi summera de senaste sex åren till nästan 93 miljoner! Hur länge ska det få fortsätta?

Vänstern har ifrågasatt rimligheten i att varje år pumpa in så många skattekronor. Därför får flygplatsen den här mandatperioden täcka underskotten genom sitt egna kapital, pengar som man, enkelt uttryckt, fick ihop när alla fastigheter såldes till det kommunala bolaget Strategiska fastigheter. Kapitalet räcker även för 2006 men sedan är det högst oklart hur ekonomin ska hanteras.

Flygplatsledningen försöker nu få ner kostnaderna, men de årliga underskotten kommer att fortsätta i storleksordningen 10 miljoner. Efter 2006 kommer heller inte Luftfartsverket (LFV) att täcka sin del av fortsatta förluster, varför bördan på Västerås kommer att öka. De kommande tio åren måste dessutom 38-48 miljoner sättas in för investeringar och underhåll!

Enligt LFV kommer flygplatsens kommersiella roll att minska. Affärsresandet till/från Västerås flygplats har på kort tid halverats, vilket kan förklaras med att företagen hellre väljer Arlanda som är billigare, har bättre service och bättre anknytningar världen över.

Konsultföretaget Inregia summerar i sin studie av Västerås flygplats: Finns det ingen efterfrågan finns det inget flygutbud och finns det inget flygutbud finns det inga förutsättningar för flygplatsen att bidra till regionens utveckling.

Även Inregia visar, att till skillnad från andra flygplatser, har resandet fått en kraftig nedgång i Västerås. Såväl befolkningen som företagen väljer att flyga från Arlanda och Londontrafiken har relativt liten betydelse för vår region. De flesta som flyger linjen Västerås-London har Stockholm som startpunkt eller mål för sin resa. Mindre än 5 procent av dem som flyger på London är bosatta i Västerås.

Flygplatsen har därmed ytterst liten betydelse för kommunen och regionens utveckling. Och möjligheterna att öka passagerarantalet från Västerås uppges vara små.

Därför ställs en rad frågor på sin spets. Är det ekonomiskt försvarbart att ha en kommersiell flygplats i Västerås när vi samtidigt inom en radie på cirka tio mil kan flyga från Arlanda, Skavsta eller Örebro? Borde inte regionalpolitiska perspektiv väga tyngre än lokalpolitiska särintressen? Är det rimligt att med kommunalskatten subventionera nöjesresor med 60-100 kronor per resa när behoven av kollektivtrafik är så mycket större!

Och avslutningsvis. Varför blev det helt plötsligt så bråttom med träden på Björnön? Vi förstår att ledningen för flygplatsen driver på, men politiskt riskerar vi nu ett förhastat beslut, som blir ett hinder för friheten att i lugn och ro analysera om flygplatsen har någon framtid långsiktigt, och i så fall, till vilket pris? Är det inte dags att inse att flygplatsen inte har någon framtid och gå in för en mjuklandning?

Mats Ericson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons