Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lagstiftningen gäller - även för landstingsoppositionen!

Annons

Den politiska oppositionen i landstinget har nyligen presenterat sin politiska inriktning för de kommande åren. Det mesta hade jag kunnat förutse, men inte att man skulle presentera krav som strider emot svensk lagstiftning.

För det första: Fri etablering av familjeläkare är idag inte tillåtet enligt beslut i riksdagen. Under de borgerliga regeringsåren i början av 90-talet fanns en sådan frihet som socialdemokraterna tog bort när de återkom till makten. I Västmanland etablerade sig ovanligt många familjeläkare. Men bara i den södra och mest folkrika delen av länet. Det finns alltså erfarenhet bakom påståendet att läkarbristen i exempelvis Fagersta och Sala inte skulle avhjälpas genom etableringsfrihet.

För det andra: Oppositionen vill undvika framtida upphandlingar av primärvård. Om det vore så lätt! Lagen om offentlig upphandling, LOU som Sveriges Riksdag anammat i sin helhet, lämnar inget utrymme. Verksamheter som ska privatiseras eller tidigare varit i privat drift, kan inte undantas från upphandling.

Men låt oss leka med tanken att landstinget ändå skulle strunta i lagen och avstå från upphandling och förlänga avtalen med ett antal familjeläkare. Är det någon som på allvar tror att Praktikertjänst eller Carema skulle avstå ifrån att överklaga ett sådant beslut om de blivit förfördelade? Nej, lagen föreskriver upphandling och detta måste även oppositionspartierna i Västmanland rätta sig efter.

Jag läser vidare i oppositionens förslag. Man vill att landstingets verksamheter ska utföras av privata entreprenörer med samma kvalitet till lägre kostnad. Tulipanaros! Vänsterpartiet anser att sjukvård är kärnan i välfärdssystemet. Vi har därför ett lagligt ansvar att erbjuda befolkningen bra sjukvård. Privata entreprenörer betalas helt och hållet med landstingets skattepengar och kan aldrig bli billigare än någonting annat.

Vänsterpartiet tror inte på ökad privatisering. Jag tar mig friheten att citera Arnold S Relman, professor vid Harvard University:

"Ett rent marknadsekonomiskt skäl till varför sjukvård i grunden inte kan vara affärsverksamhet är det faktum att det i grunden inte rör sig om en symmetrisk transaktion mellan jämbördiga parter på en fri marknad. Den sjuke "köparen" är en svagare part, fysiskt och psykiskt underlägsen, sämre informerad, ofta oförmögen att själv kontrollera "transaktionen". Sjukvårdens bärande relation är ett relationsbaserat förtroende mellan läkare och patient, inte ett marknadsbaserat affärskontrakt mellan säljare och köpare."

Landstingets majoritet, där vänsterpartiet ingår, tror på och verkar för en sjukvård för alla. Hälsorisker ska bekämpas, de sjukaste ha förtur, barnen ha fri sjukvård, personalen ska ha goda arbetsvillkor och arbetsmiljöer och sist men inte minst - vi följer svensk lagstiftning!

Monika Wilander

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons