Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Läkare: Chefs-rekrytering i Västmanland viktig för hälso- och sjukvården

Landstinget håller återigen på med en omorganisation (vilken i ordningen?), vilket också innebär rekrytering av nya chefer. Den här gången kan vi inte försitta chansen att hitta sjukvårdschefer med rätt kompentens i enlighet med utredningen om kunskapsstyrning, som landstingsstyrelsen antog i juni 2009.

Annons

Den snabba medicinska utvecklingen ställer krav på förmåga till förnyelse och samordning i dagens och morgondagens sjukvård. Aktiv medicinsk behandling blir möjlig inom allt fler områden och för allt fler patienter i alla åldersgrupper. Den tid är förbi då patienter och deras anhöriga var passiva mottagare av vård. Man vill numera göra aktiva val för att påverka sin egen eller nära anhörigas vård och välja vård av god kvalitet. Sådana krav förutsätter en annorlunda styr- och ledningsfilosofi. Mot denna bakgrund fattade landstingsstyrelsen beslut om att skapa förutsättningar för kunskapsstyrning i landstinget Västmanland.

En av nyckelfaktorerna för att åstadkomma positiv förändring, enligt de intentioner som finns i utredningen om kunskapsstyrning, är rekrytering av lämpliga chefer. Ett problem med chefsrekryteringen är dock att man under lång tid lagt tonvikten vid ”ledarskap” och lojalitet, framför allt mot de ekonomiska ramarna, mer än vid professionell kunskap. Den starka fokuseringen på ekonomi har således bidragit till att marginalisera det professionella kunnandet.

Bristen på vetenskapligt skolade chefer medför problem att bedöma värdet av olika publikationer och se poängen med långsiktiga satsningar. Sjukvården har i alltför hög grad tagit intryck från industrin och vill leverera kortsiktiga lösningar till sina ägare, det vill säga medborgare som vart fjärde år visar hur de ser på den politiska ledningen. Men man har glömt att det inom industrin också finns en långsiktig strategi för att bygga ett hållbart koncept.

Ett annat problem med förnyelsearbetet är bristande motivation hos medarbetarna, som starkt känner, ”att allt ändå kommer att handla om besparingar”. Ett lysande exempel på detta är det jättejobb som lades ned under förra året, lett av en inhyrd konsultfirma. Det handlade om kapacitet, flöden och bemanning på klinikerna. För i stort sett alla kliniker kom man fram till att det behövs mer resurser, men resultatet blev ändå ytterligare sparbeting.

Vi har mot denna bakgrund ett antal förslag inför den nya omorganisationen, där vi ser en möjlighet till omstart:

A. Värdera medicinsk kompetens vid framtida chefsrekryteringar. Se även över den nuvarande ledningens kompetens, och där det finns brister komplettera denna (det kan ha hänt en hel del sedan chefen tog sin läkarexamen för 20 år sedan, om chefen över huvud taget är läkare).

B. Hitta ett nytt sätt att arbeta, där team samlas kring patienten (vårdprocesser). Se till att dessa team leds av personer med hög professionell kompetens, och ge dessa en direkt möjlighet att påverka sjukvårdens utveckling.

C. Återinrätta ekonomisk kompensation för kompetens.

D. Följ upp kvalitet och inte enbart kvantitet vid årsredovisning.

E. Satsa långsiktigt. Även om vi naturligtvis inte kan leva över våra tillgångar, så är sjukvården alldeles för komplex och viktig för medborgarna för att styras av kortsiktiga mål, som att årets bokslut måste gå ihop. Långsiktighet måste till, så att man kanske accepterar höga investeringskostnader i utbildning, apparatur och dylikt under en period, för att dessa skall bära frukt om tre eller, hemska tanke, fem år, då det varit nyval emellan.

F. Arbeta långsiktigt också med prioriteringar utifrån medicinska bedömningar och frikoppla detta från besparingar. Korrekta prioriteringar, där gamla omoderna behandlingsmetoder fasas ut och nya införs, är på sikt det mest lönsamma, både i ekonomiska termer och i kvalitet för patienten.

Vid den aktuella rekryteringen av ny sjukhuschef krävs det samlade ansträngningar från politiker, tjänstemän och professionen för skapande av förutsättningar för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården i framtiden. Vi är övertygade att denna styrform har de bästa förutsättningarna för att i framtiden garantera bättre resultat för patienterna och bidra till att driva hälso- och sjukvården mer rationellt.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons