Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landerdahl (FP): Ingen kvick fix om bostäder

Gabriel Wikström (SSU) torgför den 25 augusti att ”Alla skyller på alla” för att inte bli Svarte Petter i bostadspolitiken.

Annons
För få kranar. Det låga bostadsbyggandet har flera orsaker, menar Göran Landerdahl (FP).foto: Gunnar Lundmark/SvD/scanpix

 Bakgrunden är att SSU nu upptäckt att det på de populära universitetorterna nu saknas boende för dem som vill flytta dit och studera. Så har det varit så länge jag kan minnas.

Det är ingen ursäkt, men måhända en tröst att det inte var bättre förr. Viktigt är då att analysera orsakerna, en är att fastighetsägaren, tillika risktagaren, inte kan sätta hyror som täcker kostnaderna för ett nybygge.

En annan är att staten genom moms och avgifter belastar en investering i en fastighet med stora belopp. Enbart momsen fördyrar ett bostadsbygge med 20 procent som hyresgästerna ska betala med beskattade pengar. Byggs industri, hotell eller kontor slipper man den kostnaden.

En tredje är att konkurrensen mellan byggbolagen i Sverige jämfört med internationella förhållanden är bristfällig. I Sverige finns – förutom de kommunalt ägda bolagen – ytterst få fastighetsförvaltande företag som ser till att det byggs nya hyreshus. Än färre som anser det vara lönsamt att bygga studentbostäder.

Byggs det är det oftast de tre drakarna NCC, PEAB och Skanska som uppför husen. På bostadsrättsmarknaden finns några fler aktörer, men de är inte många och på den marknaden är det och har varit så att byggaren och beställaren av bygget i realiteten är ägda i samma koncern. Först när upphandlingen är klar och lägenheterna har sålts släpper byggaren greppet om beställaren föreningen.

Något tvåpartsförhållande finns inte, varför beställaren normalt inte bevakar pris och ¿kvalitet effektivt. Annorlunda är det i Tyskland, där detta sätt inte är tillåtet.

Bekymret är att byggbolagen vid bostadsrättsbyggande har kunnat ta priser som med 20 –30 procent överstiger vad som kan betalas av hyreshusbyggare. De senare måste anpassa sig till de hyror som Hyresgästföreningen vill acceptera. Byggbolagen bygger hellre bostadsrätter som ger bättre lönsamhet.

Med ett annat synsätt från den av SSU närstående Hyresgästföreningen skulle fler studentbostäder byggas.

En fjärde faktor är Boverkets rigida regelsystem för standard. Oavsett vad en lägenhet skall användas till, finns regler om köksutrustning, räddningssystem, handikappanpassning, lekplatser, p-platser – ”you name it”. Alla dessa samt regler om storlek på rum och badrum, kök etcetera innebär att det blir omöjligt att uppföra relativt enkla bostäder för studenter. Kraven är dessutom annorlunda i dag. Det innebär att äldre boenden fasas ut. Numera torde det vara svårt att hyra ut korridorrum.

Slutligen brukar mycket skyllas på kommunerna. De planlägger inte och ställer krångliga krav, brukar det heta. Så är det måhända på några orter. I Västerås har dock alla som vill bygga och haft egen mark fått göra det. De som inte har mark men ekonomi att bygga, blir anvisade mark att bygga på om utformningen är bra.

Ska SSU få fart på bostadsbyggandet måste de öka lönsamheten för en investering i studentbostäder. Det kan göras på två sätt – det traditionellt socialdemokratiska att ge fastighetsägaren bidrag till byggandet av skatte-medel eller (det mer korrekta enligt min mening) tillåta höjd hyra som kompenseras med höjda studiemedel. Båda sätten ökar fastighetsägarens investeringsvilja genom att kalkylen blir bättre.

Det vore välkommet om SSU sätter press på moderpartiet att göra helt om vad gäller Boverkets regler och att slopa momsen på bostadsbyggandet.

Jag är mer pessimistisk och tror att SSU kommer att begränsa byggdrakarnas makt över marknaden. Så har aldrig tidigare agerats från S sida. Däremot kan det tänkas att SSU kan anamma tyskarnas synsätt att ett bygge för att nå kvalitet och rätt kostnad förutsätter två oberoende parter som beställare och byggare. Välkomna upp på barrikaderna!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons