Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landerdahl (fp): Rune Karlsson spelar falskt om Mälarstranden

Annons

I en debattartikel den 16 juli går Rune Karlsson till attack mot Västeråsalliansen i allmänhet och undertecknad i synnerhet beträffande planeringen av Öster Mälarstrand. Karlsson refererar till en artikel i VLT publicerad strax före valet 2006 där jag citerades: "Vi i Västeråsalliansen står eniga och vill ha en friyta efter stranden om minst 75 meter, vi vill låta båtservicen vara kvar i nuvarande läge och höga hus kan placeras närmare Björnövägen".

Karlsson påstår att vi vilsefört väljarna. Detta eftersom båtservicen flyttar till Lillåudden och den detaljplan som nu är ute på samråd har hus som placerats "endast 32 och 55 meter från strandlinjen".

Karlsson hävdar mot bättre vetande att jag redan innan valet visste att flytten av båtservicen var fastlåst i avtal och att jag inte menade allvar med att " stoppa socialdemokraternas höga hus vid stranden av Mälarparken".

Fakta beträffande avtalen med båtserviceförtagen är att dessa inte var behandlade av fastighetsnämnden när artikeln skrevs, varför en ändring stod öppen. Avtalen blev gällande för parterna emellan först när de godkändes vid ett sammanträde med fastighetsdelegationen där jag inte deltog. Efter vårt tillträde i november 2006 fick vi i Västeråsalliansen klart för oss att det skulle kosta många miljoner i skadestånd att bryta avtalen och detta framstod inte som ekonomiskt försvarbart. Det är således felaktigt att påstå jag kände till avtalens existens och innehåll före valet.

Fakta angående friytan mellan strand och hus är att samtliga bostadshus i den aktuella detaljplanen är placerade mer än 75 meter från den faktiska strandlinjen. Räknas den lagun som finns på området till strandlinjen är två av husen föreslagna att ligga cirka 50 meter från vattnet. Här har dock länsstyrelsen i sitt yttrande över planen hävdat att de bör tas bort med hänsyn till strandskyddet. En åsikt som jag personligen delar. Inte heller här finns grund för Karlssons påstående om svek och valfläsk.

Fakta beträffande höjden på husen vid stranden av Mälarparken är således att några sådana inte föreslås i den plan som Västeråsalliansens företrädare i Byggnadsnämnden lagt fram och vilken kommer att behandlas under hösten av kommunfullmäktige.

Slutligen vill jag uppmana alla läsare att ta del av den planen och jämföra den med de tidigare förslagen som fanns före valet. En sådan läsning visar att Karlsson är helt fel ute när han påstår att inga väsentliga ändringar finns. Jämförelsen kommer också att utvisa att alliansen hållit vallöftena i allt väsentligt.

Göran Landerdahl

Ordförande i kommunfullmäktige och fastighetsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons