Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstingen har spelat ut sin roll

Annons

Diskussionen om att Arboga vill flytta till Örebro län kastar nytt ljus på Västmanlands osäkra framtid som eget län. Det duger inte att landstingsledningen genast darrar.

Sedan tidigare finns tecken på att länet kan splittras. Stora delar av Kungsörs kommun dras naturligt mot Eskilstuna och Fagersta/Norberg mot södra Dalarna. Att Hebyborna vill byta län till Uppsala är välkänt trots den socialdemokratiska regeringens ihärdiga försök att köra över folkviljan. Samtidigt orienteras Västerås alltmer mot Stockholmsområdet. Hallstahammar och Surahammar kan naturligt avlasta Västerås när bostadsmarknaden där blir alltför inflammerad.

Att ha det nuvarande länet som referensram är en återvändsgränd. 2000-talet ställer nya krav på samhället. Axel Oxenstiernas länsstruktur från 1600-talet är föråldrad.

Grunden för välfärden är ett väl fungerande näringsliv. Vi är en del av Europa och världen. Utöver att skapa goda förutsättningar för det lokala småföretagandet så att tillväxt blir möjlig krävs att Västmanland är attraktivt i det globala kunskapssamhället. Det räcker inte med gamla lösningar. Genom att erbjuda internationella investerare ett Mälardalskoncept med goda företagsvillkor, utbildning och forskning finns utvecklingsmöjligheter.

I detta har staten en viktig roll. Insatser bör knytas dit det är gynnsamt för hela Sverige. När Stockholm-Mälardalen växer så ger det skatteintäkter för alla. Bristerna i tågtrafiken mellan Västerås och Stockholm är förödande inte bara för Västerås utan skadar hela Sverige just eftersom så stor del av landets ekonomiska bärkraft finns i Mälardalen. Staten måste ta sitt ansvar för att järnväg och vägar fungerar.

En av de största generationsväxlingarna står för dörren när efterkrigstidens första barnakull, de många 40-talisterna, vana vid ett gott liv, går i pension. Samtidigt kommer deras barn och barnbarn att vara så få att varken arbetskraft eller skatter räcker till. Utmaningen gäller inte minst vården när fler blir äldre och vårdkrävande. Människor rör sig fritt över länsgränserna och det går knappast att motivera orättvisor i vården mellan olika landsdelar. Landstingens ekonomi är generellt kaotisk och nästan inget klarar budgeten.

I Västmanland har därtill den socialdemokratiska och vänsterpartistiska ledningen understödd av moderater och folkpartister kört verksamheten i botten med neddragningar i sjukhusvården och kaos för patienterna när nya familjeläkare upphandlats. Landstinget Västmanlands problem visar med önskvärd tydlighet resultatet när en inkompetent politisk ledning ignorerar signaler från verkligheten.

Under senare år har en del vård förts över till kommunerna. Det har lett till två huvudmän som inte kommer överens. Revirstriderna när landsting och kommuner träter om vem som ska betala räkningen medan människor faller mellan stolarna är förskräckande. Medborgarna har rätt att förvänta sig mer. Klart är att landstingen spelat ut sin roll. Att drömma om ett nytt Mälardalslandsting är ingen lösning.

Den av landshövding Mats Svegfors ledda Ansvarskommittén har en utmaning när till och med ledande socialdemokrater som Pär Nuder vill avskaffa landstingen.

Det är viktigt att värna en skattefinansierad och demokratiskt garanterad hälso- och sjukvård. Att enbart flytta ansvaret till kommunerna löser inte problemen.

Kommunaliseringen av skolan är ett skräckexempel på hur illa det kan gå när ansvar och verksamhet överlåts utan vidare. Möjligheten att staten svarar för specialiserad sjukhusvård medan kommunerna tar över primärvården är däremot intressant.

Utmaningarna för tillväxten och välfärden är många. Kraften i stat, kommuner och landsting borde därför ägnas åt nya lösningar för Mälardalen så att människor kan få jobb och välfärden organiseras på optimalt sätt så att tryggheten garanteras.

Tyvärr verkar både Västerås avgående kommunalråd Åke Hillman (s) och landstingsrådet Glenn Andersson (s) i motsatt riktning när de pläderar för en ny nivå, ett regionförbund. Det riskerar att leda till fler murar där det gamla tänkandet konserveras och länets röst reduceras till ett särintresse. Västmanland har utmärkta möjligheter att hävda sig framöver. Som en attraktiv del av ett Mälardalslän har vår del av jordklotet en ljus framtid. Låt oss föra samtalet om hur det blir möjligt.

TORSTEN LINDSTRÖM

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons