Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstingsledningen har svikit de svagaste!

Annons

Äntligen reagerar landstingsledningen på mina debattinlägg. Men när man läser landstingsrådeet Monika Wilanders svar kan man konstatera att hon i sin artikel kommenterar bara ett enda av alla mina påståenden. Fortfarande svarar hon inte på alla ställda frågor.

Monika Wilander kommenterar inte att valfriheten för patienterna har tagits bort. Hon kommenterar inte den läkarbrist och beroende av stafettläkare som nu uppstår i Västmanland. Hon kommenterar inte heller att vissa läkare som arbetar heltid hindras från att lista fullt upp till det av landstinget bestämda antalet patienter.

Det enda Monika Wilander kommenterar är att nio läkare har ansökt om att arbeta enligt nationell taxa. Det är riktigt att deras framställan fälldes i Länsrätten, ärendet är dock inte avgjort och har överklagats.

Monika Wilander hänvisar även till den så kallade "oberoende rapporten" angående själva tillvägagångssättet i upphandlingen. Att rapporten är skriven av landstingets egen utredare, som valde att inte kontakta den andra parten i tvisten och till följd av detta kommer med uppenbara sakfel, gör att den inte kan betecknas som annat än en partsinlaga.

Monika Wilander påstår att läkare som förlorat upphandlingen motsätter sig ökad konkurrens. Nej Monika Wilander. Vi har inget emot ökad konkurrens. Den skall dock ske på lika villkor, som till exempel när landstinget förlorar många läkare från Herrgärdets, Oxbackens och Viksängs vårdcentraler till Carema. Detta sker helt enligt konkurrenslagarna där de berörda själva får avgöra var de vill arbeta och då väljer att lämna landstingsdrivna vårdcentraler.

Vid den upphandling som man genomförde i Västmanland har man helt förbisett dem som denna upphandling främst gäller, nämligen patienterna. Det är just patienterna som är landstingets uppdragsgivare. Det är patienterna som läkare bör konkurrera om och det är patienterna som bör få välja den läkare de vill anlita. Patienterna är även garanterade detta enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Denna lag gäller uppenbarligen inte i det socialistiskt styrda Västmanland.

Hade man tillåtit Carema att etablera sig vid sidan om existerande mottagningar hade man fått konkurrens på patienternas villkor. Det är detta man bör eftersträva som en folkvald politiker. Som det nu har blivit har man agerat "storebror", ett agerande som jag känner alltför väl från det tidigare totalitärt styrda land jag kommer ifrån. Man har svikit sina väljare. Man har svikit de svagaste i samhället. Man har missbrukat sin makt.

Jag har tidigare vid upprepade tillfällen ställt frågor till landstingsledningen utan att få svar på dessa.

Frågorna som jag ställde i föregående artikeln var:

1. Anser man att upphandlingen blev lyckad och till västmanlänningarnas bästa?

2. Anser man att man har uppnått de eftersträvade kvalitetsförbättringarna?

3. Anser man att landstingsledningen skött sitt uppdrag väl?

Då Monika Wilander inte svarar på dessa frågor får jag besvara dem själv: 1. Nej, såsom jag tidigare påpekat har man totalt kört över den egna befolkningen.

2. Nej, man har raserat ett fungerande och nationellt uppmärksammat familjeläkarsystem.

3. Nej! Man har helt misskött sitt uppdrag.

För någon dag sedan skrev Monika Wilander och Glenn Andersson en hyllning till sig själva i en artikel i VLT. I artikeln kunde man läsa "vi har tagit ett stort ansvar? för att ge alla invånare i länet den bästa vården".

Men det som faktiskt hänt är att man fått stänga sjukhus. Man har infört remisstvång till akutmottagningen. Samtidigt har man har raserat sjukvårdens bas: familjeläkarvården. Det förefaller som om båda dessa politiker totalt har tappat kontakten med den verkligheten som gäller för deras väljare.

I ett väl fungerade demokratiskt system bör de ansvariga ta konsekvensen av misslyckade beslut och avgå. Har vi ett väl fungerande demokratiskt system i Västmanland?

EDWARD HEFNER

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons