Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstingsmajoriteten: Förändringar är nödvändiga

Annons

Förändringstakten är hög i Landstinget Västmanland. Det är en förutsättning för att vi ska nå målet - att Landstinget Västmanland ska vara ett av de främsta landstingen i landet. Det tar sig uttryck i förslag och beslut som innebär nya sätt att arbeta, förändrat arbetsinnehåll, nya organisations- och samarbetsformer, andra samarbetspartners och mycket annat.

Den nya majoriteten i Landstinget Västmanland ägnade det första året, 2007, åt att byta ledning i landstinget, sanera landstingets ekonomi, se över investeringsbehoven, införa vårdval och ta hand om konsekvenserna av att Heby överfördes till Uppsala län.

Arbetet under 2008 har inneburit stora investeringsbeslut bland annat i form av ny vårdbyggnad i Västerås, ambulansstationer i Fagersta och Sala, ombyggnad av akuten i Köping och Västerås, beslut om ny rättspsykiatrisk klinik i Sala samt en mängd andra angelägna projekt. Investeringstakten är hög och måste så vara för att möta de krav som finns i verksamheterna, hos Arbetsmiljöverket samt bland våra medarbetare och patienter.

Förändringsarbetet gäller självklart också personalpolitiken. Erfarenheterna från sjuksköterskestrejken, samtal med anställda och fackliga representanter visar att det personalpolitiska området under en följd av år varit eftersatt. Vi har lyssnat, lärt och ser det som vår uppgift att genomföra de förändringar som en ny tid kräver.

Staben och chefer i landstinget för nu samtal med de fackliga organisationerna i avsikt att komma fram till hur ny samverkan mellan fack, medarbetare och chefer ska organiseras, vad samverkan ska innehålla och omfatta. Landstingsdirektören leder arbetet med att utveckla och förankra en ny styr- och ledningsprocess för Landstinget Västmanland.

Lönesatsningar har gjorts utöver de centrala avtalen på vissa utvalda grupper. Avsikten är att andra grupper ska omfattas i kommande lönerevisioner. Utöver medarbetarsamtal som måste utvecklas införs också personliga utvecklingsplaner för alla anställda.

Vi löser inte våra problem, utvecklar arbetet och skapar en positiv arbetsmiljö genom att göra som vi alltid har gjort. Det kan bara ske genom omprövning och att vi tar vara på de möjligheter som finns. Det är därför förändringstrycket är högt.

Många av möjligheterna och lösningarna finns att hämta i samarbetet med andra. Med Akademiska sjukhuset och universitetet i Uppsala diskuteras förslag om att utveckla specialistvård och utbildning vid Centrallasarettet. Bolagiseringen av Folktandvården ger personalen och verksamheterna nya och mer spännande förutsättningar. Detsamma gäller upphandlingen av Bergslagssjukhuset, resultatet av samtal med Dalarna, eventuella förslag om intraprenad och entreprenader. Diskussionerna mellan Landstinget Västmanland och landstingen i Stockholm, Södermanland och Uppsala om samarbete i nya former och med nytt innehåll jämfört med idag skapar också möjligheter som idag inte finns. Det handlar då om allt från att själva dirigera ambulanstrafik till matproduktion, hälso- och sjukvård, kultur, inköp etcetera.

Förändringsarbetet måste också handla om att ta vara på allt bra som görs idag i landstinget. Vi kommer under 2009 att prioritera och ta vara på alla de goda resultaten som görs i det dagliga arbetet i landstinget. Vi måste bli bättre på att lyfta fram förtjänta medarbetare, verksamheter och deras resultat. Till detta återkommer vi i särskild ordning.

Målen är högt ställda. Ambitionerna är stora. Tillsammans har vi goda möjligheter att klara uppgiften - till nytta och glädje för invånarna, våra uppdragsgivare.

Tomas Högström (M)

Torsten Källberg (FP)

Birgitta Andersson (C)

Ingvar Nordén (KD)

Barbro Norström (sjvU)

Thomas Wihman (mp)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons