Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstingsmajoriteten: Ökad samverkan hjälper barn och unga med psykiska problem

Olika undersökningar visar att antalet barn och unga som mår dåligt och har psykiska problem ökar. Det handlar om allt från nedstämdhet och depressioner, tecken på neuropsykiatriska symtom till utvecklad psykisk sjukdom som kräver specialistinsatser.

Annons

I Västmanland är det ett stort antal barn och ungdomar som behöver samhällets olika insatser för sina problem.

Landstingsmajoriteten och partikollegorna i kommunerna är överens om att behovet är stort att få till stånd en samverkansmodell för kommunernas och landstingets arbete med dessa barn och ungdomar. Utgångspunkten är att skapa en organisation mellan kommuner och landsting som gör att fler och bättre hjälpinsatser ska komma ur de gemensamma resurser som satsas på barn och unga.

Ett gränsöverskridande samarbete handlar om att ha tilltro till varandras kompetens, utgå från vad var och en kan erbjuda utifrån de behov som finns samt inte minst ha med föräldrarna i processen. I kommunerna och landstinget finns idag goda exempel på bra samarbete. Det nya är att utveckla samverkansarbetet, få en tidig upptäckt och snabb vårdinsats, ge hjälp på rätt vårdnivå samt att hjälpen ska vara så vardagsnära som möjligt.

I Uppsala län har en organisationsmodell utvecklats med tre vårdnivåer. Nivå ett utgörs av kommunernas insatser där skolans elevvårdspersonal med till exempel specialpedagog, skolsköterska och skolpsykolog agerar. Psykologer anlitade av skolan har på denna nivå en viktig roll som kartläggare och basutredare. Övrig personal inom skola, förskola och fritid involveras också och får fortlöpande utbildning från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Nivå två och tre finns inom BUP, barnmedicin och habilitering. Som ett nav i behandlingsarbetet finns ett samordnande team som ser till att varje individ får komma till de vårdgivare och den nivå som krävs utifrån vårdbehovet. Till nivå tre där personal med spetskompetens finns behöver bara ett litet antal unga komma.

I Västmanland finns goda förutsättningar för en bra samverkan. Vi anser att verksamheten kan utvecklas ytterligare och vi är angelägna om att intensifiera förändringsarbetet. Att det också finns en samsyn över blockgränserna kunde vi se vid en konferens nyligen, vilket inger hopp.

Vi vill bjuda in såväl övriga partier som verksamhetsföreträdare och ser goda möjligheter att få till en verksamhet där barnets behov av vård upptäcks tidigt, hjälpen utgår från barnets bästa, kommer igång snabbt och ges om möjligt nära barnets vardag.

Thomas Högström (M)

Torsten Källberg (FP)

Birgitta Andersson (C)

Ingvar Nordén (KD)

Barbro Norström (SjvU)

Thomas Wihman (MP)

Ragnhild Källberg (FP)

Elisabet Fridén (KD)

Mikael Damsgaard (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons