Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstingsmajoriteten saknar helhetssyn

Annons

Jag kan konstatera att Glenn Andersson (s) och Monika Wilander (v) är mycket irriterade över att oppositionspartierna i Landstinget Västmanland bildat en allians med målet att ta över styret av landstinget efter valet 2007.

Vi inom oppositionen konstaterar att det finns alldeles för många brister och problem i sjukvården, som s- och v- alliansen inte klarat av att åtgärda. I det landstingsplaneförslag som socialdemokraterna och vänsterpartiet lade fram i landstingsfullmäktige den 21 juni saknades konkreta förslag till förbättringar inom många viktiga områden.

Det är brister inom familjeläkarverksamheten, inom närsjukvården och inom personalpolitiken. Det är brister i tillgängligheten, i tryggheten, inom rehabiliteringen och inom mångfalden, brister i samarbetet mellan landstinget och kommunerna och i samarbetet med andra landsting.

Men framför allt brister det i helhetssynen. För centerpartiets del är det mycket viktigt att hälso- och sjukvården präglas av helhetssyn på patienten. Helhetssyn är en av grundpelarna i vården och detta finns inte omnämnt i majoritetens landstingsplan. Det är mycket anmärkningsvärt och uppseendeväckande.

Helhetssyn innebär att patienten sätts i centrum. Att det finns fungerande vårdkedjor så att patientens väg genom vårdapparaten blir så trygg och effektiv som möjligt så att patienten inte riskerar att hamna "mellan stolarna." Att det görs vårdplaneringar där alla berörda parter finns med. Att journalhanteringen fungerar, vilket innebär att kravet "En patient, en journal" måste bli uppfyllt.

Det innebär också att samarbetet fungerar mellan slutenvården, närsjukvården och kommunerna. Att samarbetet fungerar mellan familjeläkarna och närsjukhuset.

Det är mycket anmärkningsvärt att Glenn Andersson tydligen inte har klart för sig vilka beslut som togs i fullmäktige angående landstingsplanen. I sin debattartikel i VLT den 4 juli räknar han upp en del punkter som han påstår att oppositionen sagt nej till. Till exempel att barn och ungdomar ska ha gratis sjukvård och tandvård. Och att det ska införas en vårdgaranti den 1 november. De här frågorna var inte föremål för något beslut när landstingsplanen behandlades.

I sin artikel ger Andersson sken av att socialdemokraterna och vänsterpartiet ensamma beslutat om att sälja Salbergaområdet till Sala kommun och att bygga ny rättpsykiatrisk klinik i Sala, att ha ambitionen att minska på landstingets stora tomytor och att se över administrationen och att införa hälso- och sjukvårdsupplysning. De besluten och inriktningarna har oppositionen varit med och tagit. Att påstå något annat är ren lögn.

Glenn Andersson och Monika Wilander försöker skrämmas med "högerspöket" - ett gammalt knep att ta till när argumenten tryter. I deras allians finns det andra " spöken" som förordar en ideologi som inte bygger på några demokratiska värderingar. Den ideologin finns det anledning att vara orolig för.

I landstingsoppositionens allians är alla partier lika mycket värda och vi arbetar vidare för att vinna valet 2006 under vårt motto "Din hälsa - Vårt mål".

Inger Elison

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons