Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstingsråd (s): Börja regionbilda nu!

Runt om i vårt land pågår nu processen med att bilda större regioner som kan ersätta dagens landsting och län.

Annons

I juni tillsatte regeringen den tidigare regiondirektören i Västra Götaland, Jan-Åke Björklund, som samordningsman för den nya regionala indelningen. Utgångspunkten är förslaget från Ansvarskommittén om nya regioner med utökade ansvarsområden jämfört med dagens landsting.

Remisstiden för kommitténs förslag har just gått ut och en förkrossande majoritet av kommuner och landsting har ställt sig positiva till nya större regioner. Många moderater har därmed övergett sitt tidigare benhårda motstånd mot direktvalda regioner. Det är välkommet! Undantaget är moderaterna i Stockholms stadshus som ännu inte orkat förändra sitt ryggradsmässiga motstånd. Detta får emellertid inte hindra oss andra från att starta regionbildningen.

I många andra delar av landet har man kommit långt i diskussionerna om nya regioner - till exempel i norrlandslänen. Därför måste vi som är politiker i Mälardalen börja föra regelrätta överläggningar och upprätta en direkt dialog med regeringens regionsamordnare. Annars riskerar vi hamna på efterkälken.

Utvecklingen inom flera samhällssektorer har gjort de existerande regionala gränserna föråldrade. Det gäller för kollektivtrafik och näringslivsutveckling, men också för sjukvården.

Efter hand som kommunikationerna byggts ut har de lokala arbetsmarknaderna runt städerna i Mälardalen knutits ihop alltmer med varandra. Ser man till hur folk idag arbetspendlar så hänger Stockholms län redan ihop med stora delar av de angränsande länen. Enligt Nuteks rapport till Ansvarskommittén kommer redan 2015 hela Sörmlands, Västmanlands och Uppsala län (förutom Älvkarleby) att utgöra en enda gemensam arbetsmarknadsregion tillsammans med Stockholm. Regionernas och därmed landets internationella konkurrenskraft är beroende av större och väl fungerande regionala marknader.

Regionförstoringen är därför en realitet - det är bara organiseringen av den offentliga sektorn som måste hänga med i utvecklingen.

Om vi dessutom kan fortsätta öka det regionala pendelresandet så kan överhettningstendenser på Stockholms bostadsmarknad hållas tillbaka och framkomlighetsproblemen i transportsystemen minska, vilket i sin tur ger positiva miljöeffekter.

När det gäller sjukvården så är de flesta av dagens landsting alldeles för små för att kunna klara av en högkvalitativ vård i framtiden. Nya behandlingsmetoder och nya läkemedel ställer redan höga krav på förändringsförmågan i vården. Långsiktigt talar allt för att en väl fungerande sjukvård kräver en djupare samverkan och ett större befolkningsunderlag.

Det finns starka skäl för att bilda en region som förutom nuvarande Stockholms län också innefattar delar av, eller kanske till och med hela, övriga Mälardalen. Det är hög tid att anpassa rådande länsgränser till en ny verklighet.

Ingela Nylund Watz

Landstingsråd och gruppledare för socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons