Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lär av Helsingfors!

Annons

I Helsingfors byggs det cirka 4000 lägenheter per år. De flesta i sjönära lägen och en hel del på gamla industriområden. I Västerås planeras just nu utbyggnaden av Mälarparken/Notudden samt Gäddeholm.

Andras erfarenheter är en god skola för att undvika misstag. Därför besökte fastighetsnämnden i Västerås stad och en del tjänstemän från fastighetskontoret Helsingfors nyligen. Vi fick se många nyuppförda områden i Helsingfors. De områden som gav störst intryck var Gräsviken, Hertonäs strand och Arabiastranden. Utmärkande för dessa tre områden var:

Gaturummen och husen hade fri utsikt mot vattnet

Rejäla friytor fanns mellan husen, oftast med grönytor utefter strandlinjen utformade i samklang med den natur som fanns före utbyggnaden

Byggnaderna hade kvalitetsmaterial med litet underhållsbehov i fasader, tak och trapphus

Gator och friytor var utformade för att underlätta skötseln

Byggnaderna var utformade med sadeltak och taklistutsprång för att minimera risken för fuktskador

Representanterna för Helsingfors stadsbyggnadskontor redovisade att de har en filosofi som utgår från att utformningen av byggnadernas stommar och gaturummen skall klara minst 100 års livslängd utan utbyte. Husen skall vara billliga i drift och allmänna ytor skall vara lätta att sköta. Detta lönar sig ? menade vår guide ? eftersom investeringskostnaden är en mindre del av den totala kostnaden för en stadsdel, sett till hela områdets livslängd.

En annan hörnsten i finländarnas stadsplaneringsfilosofi var att staden styrde vad gäller upplåtelseformer. Inget område fick bestå enbart av ägarlägenheter eller hyresrätter. En blandning skulle till så att det inte uppstod "gräddhyllor" och boendesegregation. Styrningen gick till så att staden exploaterade oftast först när man själv ägde marken och i egen regi eller med villkor när privata byggare deltog. Staden upplät de tomter som skulle vara hyresrätter på arrendeliknande villkor för att hålla nere kostnaderna och hyran.

Det slog oss när vi kom hem att finländarna utformade sina områden på liknande vis som vi i Västerås gjort på Öster Mälarstrand. Vi såg inget område som liknar Östra hamnen. Tyvärr är den översiktsplan som gäller för Mälarparken/Notudden mer utformad som Östra hamnen än Öster Mälarstrand.

Vi måste tänka om vad gäller Mälarparken och minska antalet hus, göra större friytor samt föreskriva kvalitetmaterial. Vi bör dessutom upplåta en stor del av området med tomträtt med krav på hyresrätter. Gör vi det får vi likt Helsingsforsborna en stadsdel som håller i 100 år och som är billig att sköta. Tänk så trivsamt det kunde bli.

Göran Landerdahl

Åke Wahlsten

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons