Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärare i farozonen för stressrelaterad ohälsa

Många lärare och skolledare vittnar i dag om att de har svårt att koppla av från jobbet.

Annons
Stressigt. Västerås stads medarbetarenkät hösten 2011 påvisar att lärare och skolledare har en hög grad av stress i sitt arbete, skriver Per Dahlberg.

De tar med sig jobbet hem och många har svårt att sova på grund av att tankar på jobbet gnager. Många har att hantera en uppskruvad arbetstakt som på sikt tär på arbetsglädje och motivation.

Detta påvisar även TCO i sin Stressbarometer som nu presenteras för första gången. De stressignaler som tjänstemän inom TCO påvisar måste tas på allvar av arbetsgivare och ansvariga politiker.

Stressbarometern visar på ett antal obalanser i tjänstemännens arbetsliv:

Även om en majoritet av tjänstemännen tycker att det är lustfyllt att arbeta, ser vi att det finns brister i mångas förutsättningar att göra ett bra jobb och upprätthålla kvalitet och utveckling i verksamheten. Till stor del handlar det om brister i arbetsorganisation och ledarskap. Verksamhetens chefer kan inte ge det stöd och den återkoppling som deras medarbetare efterfrågar. Resultaten visar att de personer som saknar personligt stöd från chefen upplever en högre stress i arbetet än personer som får det stöd de behöver.

Det finns mycket forskning och kunskap om vad som kännetecknar en god arbetsmiljö och ett utvecklande arbete. Det handlar om att såväl undanröja fysiska risker som att skapa rätt förutsättningar för individens möjligheter till stimulans och utveckling. Ett gott arbete ger stimulans, social samvaro och en känsla av sammanhang, individen ges möjlighet till egen kontroll och inflytande över det egna arbetet.

Ett gott arbete karaktäriseras även av möjligheten att kombinera det med ett rikt och hållbart liv utanför arbetslivet. Samverkan och balansen mellan krav och kontroll i arbetet påverkar individens hälsa, där en bra balans gör att individen kan utveckla strategier för att hantera stress. Under rätt omständigheter, där individen har hög kontroll, kan höga krav vara stimulerande. Karasek och Theorell identifierar fyra typiska arbetssituationer:

Arbeten med en hög anspänning innebär en särskilt stor risk för negativ stress och andra besvär medan aktiva arbeten leder till en arbetssituation som i högre utsträckning präglas av lärande, utveckling och hög produktivitet. Passiva arbeten kan å andra sidan leda till en negativ inlärning där man gradvis tappar tidigare inlärda färdigheter. Detta är en del som TCO:s stressbarometer påvisar.

Västerås stads medarbetarenkät hösten 2011 påvisar att lärare och skolledare har en hög grad av stress i sitt arbete och med en låg grad av egenkontroll. På sikt riskerar dessa grupper att drabbas av stressrelaterad ohälsa så som högt blodtryck som leder till stroke och hjärt- och kärlsjukdomar.

Lärare och skolledare kan inte längre vänta på att få drägliga arbetsvillkor. Det måste genomföras hälsoundersökningar av dessa grupper för att kunna undanröja höga sjukskrivningstal och personliga tradegier. Skolans behov av att förbättra måluppfyllelsen får inte bekostas av ökade ohälsotal och sjukskrivningar som följd.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons