Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärarförbundet: Kommer Liberalerna sätta skolans kvalitet först?

Annons

Fjärrundervisning är ingen lösning på lärarbristen

Bättre än fjärrundervisning?

Liberalerna brukar framställa sig som det parti som värnar om kvalitet i skolan. Men i så fall måste Jan Björklund våga sätta ner foten inom Alliansen mot dem som vill ersätta klassrumsbaserad undervisning med massundervisning via webbkameror.

På Liberalernas riksmöte i Västerås nu i helgen står skolan högt på dagordningen. Men det finns en fråga där partiet hittills duckat. Det gäller förslaget att ge skolans huvudmän större möjligheter att bedriva fjärrundervisning via nätet. Det vill säga webbsända lektioner i realtid för en stor mängd elever på en eller flera platser.

Redan i somras överlämnade regeringens utredare ett förslag om att tillåta fjärrundervisning i fler ämnen och årskurser än vad som är tillåtet i dag. Utredningen har dock inte tittat närmare på hur effekten av lärares undervisning påverkas. Utredningen har även avstått från att föreslå begränsningar av hur stora elevgrupperna ska få vara.

I bakgrunden pressar många tunga kommunalpolitiker på för att få så fritt spelrum som möjligt. Tyvärr verkar även den politiska oppositionen med Moderaterna i spetsen dra åt fel håll. Moderaterna omfamnar regeringens intentioner och beklagar att förslagen inte blir verklighet tillräckligt snabbt.

Sverige har en akut lärarbrist. En tredjedel av Sveriges lärare är idag obehöriga. Enligt Skolverket riskerar bristen att öka ytterligare under det kommande decenniet. Kraftfulla insatser behövs för att öka läraryrkets attraktivitet så att fler unga vill utbilda sig till lärare och så att de tiotusentals lärare som valt att lämna yrket kan lockas tillbaka. Vad politiker och skolhuvudmän borde göra är att rensa bort onödig administration för lärare och anställa lärarassistenter, erbjuda en bra arbetsmiljö och en god löneutveckling.

Med tanke på rådande lärarbrist verkar det istället vara frestande för skolans huvudmän att hitta billiga och enkla lösningar i form av fjärrundervisning. Men lagändringar som tillåter radikala kvalitetssänkningar är det sista svensk skola behöver.

Lagändringar som tillåter radikala kvalitetssänkningar är det sista svensk skola behöver.

Lärarens ansvar för undervisningen inbegriper så många fler dimensioner än att föreläsa för eleverna via en skärm. För att nå full effekt behöver läraren kunna följa elevernas utveckling, uppmärksamma deras frågor, behov av stöd och förtydliganden, ge löpande återkoppling, upptäcka om en elev riskerar att inte nå målen, individanpassa undervisningen och ofta även bedöma och betygssätta eleverna. Läraren behöver tid för samarbete med andra lärare kring eleverna, samverka med elevhälsan och ha dialog med föräldrarna.

Fjärrundervisning är ingen lösning på lärarbristen, annat än för vissa små, utspridda språkämnen. Istället riskerar lärarbristen förstärkas. För vem vill jobba i en skola som tummar på kvaliteten och tvingar in lärare i en omöjlig undervisningssituation?

För bara drygt ett år sedan kom beskedet att Sveriges resultat i OECD:s PISA-mätning vänt uppåt. Det borde vara självklart att inte kasta framgångsfaktorn med närvarande och välutbildade lärare överbord. Massundervisning via webbkameror kan inte ersätta mötet mellan lärare och elev. Lärareffekten behöver öka – inte minska.

Det borde vara självklart att inte kasta framgångsfaktorn med närvarande och välutbildade lärare överbord.

Kommer skolans kvalitet först Liberalerna? Eller ska de moderata kommunalråden få sätta agendan för Alliansens skolpolitik?

Johanna Jaara Åstrand

förbundsordförande Lärarförbundet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons