Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärarförbundet: Kvalitén i förskolan äventyras

Annons

Barn lär sig hela tiden. När ettåringen suger och biter på klossar, tittar på dem, lyfter dem, kastar dem, lär hon sig tungt och lätt, färg och form, konsistens och smak. Treåringen upptäcker världen genom att fråga "varför då" och "hur då". Femåringen har sina egna kloka förklaringar på hur världen ser ut och fungerar.

Det är under dessa år - förskoletiden - som barnet är inne i sin mest intensiva läroperiod. Men barn kan lära sig mer eller mindre. Med rätt och mycket stimulans lär de sig mer.

Utan lär de sig mindre. Alla barn borde få vara i en miljö som stimulerar dem. Mycket.

Vi står nu inför en situation där förskolan riskerar att få mindre resurser och därmed mindre tid för just stimulans och individuellt bemötande. Detta blir konsekvensen av

regeringens beslut att införa ett vårdnads-bidrag och dess planer på en barnomsorgspeng. Lärarförbundet är starkt kritiskt både till vårdnadsbidragets effekter och till den utformning som regeringen har valt.

Syftet med vårdnadsbidraget är, enligt regeringen, att ge föräldrar som vill mer tid med sina små barn. Samtidigt ska vårdnadsbidraget kunna kombineras med fullt förvärvsarbete för båda föräldrarna. Hur rimmar det med regeringens ursprungliga

ambitionI de fall föräldrarna fortsätter att arbeta heltid ökar inte deras möjlighet att ägna mer tid åt barnen. I stället framstår vårdnadsbidraget i dessa fall som ett sätt att uppmuntra billigare, privata omsorgslösningar utanför den offentligt finansierade förskoleverksamheten. En klar ambitionssänkning när det gäller barns rätt till förskola.

Kombinerar en familj sedan vårdnadsbidraget med rätten till avdrag för hushållsnära tjänster blir det väldigt mycket pengar som exempelvis kan användas till att anställa en barnflicka. Och till skillnad från de enskilda förskolor som finns i dag, blir detta en verksamhet som står helt utanför den offentliga kontroll som sker av alla förskolor och familjedaghem.

I förskolan finns välutbildade lärare som utmanar, stimulerar och skapar förutsättningar för barn ska utvecklas. Detta gäller för såväl ettåringen som femåringen.

Barn som börjar tidigt i förskola presterar bättre genom hela sin skolgång. Det visar bland annat internationella studier. Deras sociala utveckling påverkas positivt och de går i högre grad vidare till högre studier och får en högre livsinkomst.

I många kommuner är resurserna till förskolan redan idag knappa och sparbeting läggs på de minsta barnen. Om samtliga kommuner skulle införa ett vårdnadsbidrag skulle kostnaden uppgå till närmare tre miljarder kronor per år, resurser som med största sannolikhet i första hand skulle tas från förskolan. Sådana exempel ser vi redan.

Tre miljarder kronor motsvarar 9000 tjänster i förskolan. Med 9000 färre lärare riskerar förskolans kvalitet att försämras. En sådan försämring drabbar de barn som bäst behöver förskolan, exempelvis för sin språkutveckling eller som hjälp för att kompensera för sin sociala bakgrund. En ekonomisk konsekvensanalys för införandet av vårdnadsbidraget saknas i regeringens förslag, vilket är beklagligt.

Hög kvalitet i förskolan förutsätter välutbildade lärare. För att locka fler att vilja bli lärare i förskolan krävs också bra arbetsvillkor och en lön som motsvarar utbildningens längd. Med minskande resurser till förskolan kan steg tas åt helt fel håll. Bra lärare behöver bättre betalt och barn behöver en verksamhet av högsta kvalitet. Därför krävs fortsatta satsningar på förskolan.

Valfrihet är bra men det måste vara en valfrihet som står mellan likvärdiga alternativ så att barnen inte drabbas. Därför krävs ett förslag om ett vårdnadsbidrag som är betydligt mer genomtänkt och som kan garantera kvalitén för såväl barn och föräldrar som för förskolan och dess fortsatta utveckling.

Eva-Lis Preisz

ordförande

Lärarförbundet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons