Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärarförbundet: Skolan är grunden för välfärden

Utan bilen stannar Sverige, sägs det. Lärarförbundet säger: Utan skolan stannar Volvo. Allt hänger ihop. Varför ska Volvo och annan industri vara kvar i Sverige?

Annons

Jo, eftersom det finns gott om kunniga och självständiga medarbetare i vårt land. Och för att vårt land ska byggas med kunskap. Bakom varje svenskt företag finns engagerade förskollärare och lärare.

Det borde inte vara svårt att motivera satsningarna på skolan och lärarna. Det är lönsamt för hela samhället. Trots det har finanskrisen nu nått skolan. I våra kommuner i länet sitter man nu och funderar över hur man ska kunna möta de kärvare tider som stundar. Men, sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, borde man undanta skolan från de nedskärningar som man ser sig tvingad att göra.

Om man blickar tillbaka på 1990-talskrisen kan man dra vissa lärdomar. De lärare och personal som försvinner betyder att elever som behöver mycket stöd inte får den hjälp de har rätt till och resultaten blir sämre. Det handlar om försämringar som vi inte ser med detsamma eller ens om ett halvår, utan långt senare. Västerås kommun skulle banta budgeten med 25 procent. I slutet av 1990-talet fick vi facit. En ny grupp gjorde "karriär" inom Försäkringskassan och det var lärarna - en grupp som tidigare knappt varit sjukskriven.

Många kommunalt anställda fick betala ett högt pris för nedskärningarna. Vi får helt enkelt inte låta 1990-talet gå i repris! Om man vill att eleverna ska stanna kvar i kommunen, och se till att den lever vidare och utvecklas, måste man tänka om när det gäller resurserna till skolorna. Det är helt avgörande med framtidstro för en kommun som vill växa och vara attraktiv. Att inte låta skolverksamheten gå skadefri är att slå undan benen för västeråsarens framtid.

Det som händer just nu är kontraproduktivt. Läraryrket blir mer utsatt och färre ska göra mer. Åtta av tio lärare säger att arbetsbelastningen ökat de senaste tio åren, enligt en undersökning från Lärarnas tidning (februari 2009). En annan undersökning som kom tidigare i år från tidningen Du Jobbet visade att lärare har Sveriges sämsta psykosociala arbetsmiljö.

Dessa båda undersökningar bekräftar den bild vi har haft länge. Det som bland annat bidragit till den ökade arbetsbelastningen och de högre kraven är att nya uppgifter läggs på men inget tas bort. Lärare behöver inte fler arbetsuppgifter utan tid att hinna med det uppdrag de redan har.

Om Västerås ska kunna framstå som en attraktiv kommun dit man vill flytta måste politikerna se till att vi får behålla eller förbättra de resultat man idag uppnår i kommunens skolor. Vem vill flytta till en "utbildningsstad" med undermålig kvalitet på skolan? Och om dagens unga ska välja att stanna kvar i kommunen krävs det framtidstro.

Så till politikerna i kommunen vill jag säga: Våga satsa på skolan. Gör en investering för framtiden och undanta skolan från nedskärningar. Sälla er till Sveriges Kommuner och landstings (SKL) ordförande Anders Knape och kräv statsbidrag till kommunerna och skolan. Förskolan och skolan får inte lämnas i sticket. Utan skolan stannar kommunen!

I kristider utbildar företagen för kommande högkonjunktur. Skolan utbildar ständigt för en hållbar framtid. Detta är grunden för välfärden.

Per Dahlberg

ordförande

Lärarförbundet i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons