Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärarförbundet: Skolan är sämst i Mälardalsregionen!

Västerås vill satsa på utbildning. Näringslivet och kommunen är överens om detta. Men hur ser det då ut?

Annons

Lärarförbundets utmärkelse Sveriges bästa skolkommun visar att Mälardalsregionen har stora problem. Om vi ska generalisera drastiskt så ligger vi i botten. Av Mälardalens kommuner ligger 74 procent på den nedre halvan av Sveriges 290 kommuner.

Alla politiker vill i ord satsa på skolan och anser att lärarna är en oerhört viktig grupp vars status och löner behöver höjas.

Hur ser det ut i verkligheten? Den frågan ställer vi oss förtroendevalda lärare. Till grund för Lärarförbundets utmärkelse Sveriges bästa skolkommun ligger 14 kriterier som vi anser vara viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. Tanken är att möjliggöra en kvalitetsdiskussion och kvalitetsutveckling utifrån jämförbara fakta.

Lärarförbundet i Västerås och i regionen är med anledning därav allvarligt oroat för tillståndet i Mälardalens kommuner.

I Mälardalsrådet ingår kommuner och landsting i Mälarregionen. De har en vision om Mälardalen som attraktiv framtidsregion.

"En välfungerande kompetensförsörjning är av stor betydelse för en välfungerande arbetsmarknad med full sysselsättning" står det.

Bästa skolkommun i Sverige blev universitetsstaden Lund. Hur ser det ut i vår region bland högskole/universitetsstäderna? Stockholm (104), Västerås (220), Uppsala (223) och Eskilstuna (252) är placeringarna. Vad säger detta om högskoleorternas möjligheter att examinera högskolestudenter med för framtiden viktiga kunskaper?

Kommunernas visioner följs inte av politiska prioriteringar på skolan. Tvärtom aviseras neddragningar på de flesta håll. Skolverket visar i en rapport att många elever som i dag får särskilt stöd inte får hjälp som svarar mot deras behov. Istället är stödet anpassat efter de ekonomiska förutsättningar som finns. Detta drabbar främst de elever som har de största behoven.

I ett framtidsscenario konstateras följande: "I Sverige har det under flera decennier pågått en ökad koncentration av högteknologisk och kunskapsinriktad varu- och tjänsteproduktion till de största universitetsstäderna. Framför allt har en överflyttning skett till Skåne och Mälardalen, tack vare dessa regioners geografiska läge, fördelaktiga kommunikationer och god tillgång på kunskapskapital." (Rapport från Skatteverket)

För oss lärare och förtroendevalda i Mälardalen är detta en gåta, en ekvation som inte går ihop, utifrån det geografiska läget vi har. Kommunikationerna byggs ut. Går inte tågen i tid så debatteras detta hett! Diskuteras vår skola lika mycket då många av våra elever inte blir godkända i grundskolan? Diskuteras verkligen vår skola i kvalitetstermer? Vad görs för att politiskt och ekonomiskt prioritera skolan?

Skolan i Västerås används som en budgetregulator, när ekonomin är dålig ökar andelen barn/elever per lärare från förskolan och uppåt samtidigt som det dras in på stödresurser. När förskolan och skolan ska effektiviseras handlar det enbart om ekonomi och inte om pedagogiken. Lärarna läggs på mer pedagogiskt/undervisande arbete så att kvaliteten påverkas.

Detta innebär att läraren blir tvingad att frångå ett uppdrag som föreskrivs i skollagen. Obehörig personal är billigare än behörig personal. I ämnen som hem- och konsumentkunskap halveras kursplanen medan andelen elever ökar. Friskolorna överlever delvis på grund av att de undgår den offentliga granskningen men det ekonomiska synsättet dominerar där också. Enligt Skolverket har friskolorna en högre andel outbildad personal. Det går exempelvis att se nu när komvux förlorade en större del av upphandlingen, att de utbildningsföretag som vann har en annan syn på utbildade lärare.

Mälardalsrådet verkar i sina visioner ha sett det som Lärarförbundets undersökning bekräftar - det är värre i vår region! Så vad ska vi göra? Vad vill medborgarna och politikerna med skolan?

Per Dahlberg

Lärarförbundet i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons