Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärarförbundet: tid för varje elev

Det viktigaste för den svenska skolan är att fler elever når kunskapsmålen.

Annons

Men den pågående ekonomiska krisen drabbar eleverna när många kommuner skär ner. Därför har Lärarförbundet sedan i april uppmanat landets politiker att inte låta barnen betala krisen.

Flera skoldebattörer påstår att mer resurser till skolan inte ger resultat. Vi som arbetar i skolan vet att det inte är sant. Resurser som fördelas smart, som riktas och öronmärks, vet vi ger högre måluppfyllelse. Skolverket har visat att de elever som behöver mest stöd gynnas av ökade resurser.

Inför valet behöver politiker från alla partier tydligt tala om hur de vill satsa på skolan. Till syvende och sist handlar det om vilken skola vi vill ha. Lärarförbundet är inte nöjt med utvecklingen mot fler nedskärningar och besparingar. Vi måste ha högre ambitioner än så.

Därför kräver Lärarförbundet:

1. Fördela mer resurser till de elever som behöver det mest

Resurserna måste fördelas olika över landet och mellan skolor så att de elever som behöver extra stöd får det. Skolan behöver mer resurser för att motverka segregation.

2. Ge alla elever utbildade lärare

Lärares kompetens är den viktigaste faktorn för att elever ska nå bättre resultat. Därför ska alla elever möta utbildade lärare. I dag finns 15 300 tillsvidareanställda outbildade lärare. Här måste satsningar göras på kompetensutveckling.

3. Tid för varje elev

Undervisning med hög kvalitet och planering, är lärares huvudsakliga uppdrag. I dag tvingas de vara allt från VAB-poliser till vaktmästare. Att få mer tid med varje elev kräver mindre administration för lärarna, tillräckligt många kolleger, lagom stora grupper och vikarier vid sjukdom.

4. En bra och trygg arbetsmiljö

Skolan ska vara en trygg, modern och trivsam plats för alla som vistas där. Arbetsmiljön betyder mycket för både lärares och elevers prestationer. Många skolor behöver

moderniseras. Gör IT-satsningar och inför ROT-avdrag för skolan!

5. Lärare ska ha bra betalt

Lärares löneutveckling har länge varit sämre än för alla andra tjänstemannagrupper, både i privat och i offentlig sektor. Nu är det lärarnas tur! Lärarnas löner måste öka mer än andras.

6. Mer forskning i och om skolan

I dag satsas mindre än en promille av skolans totala kostnader på forskning. Inom vården satsas en procent. Både staten och skolan måste öka den utbildningsvetenskapliga forskningen.

7. Förbättra lärares kompetensutveckling

Lärare utvecklar andra och måste också få utveckling själva. De ska garanteras kompetensutveckling av hög kvalitet och som de har nytta av. Det ska vara möjligt att fördjupa

eller bredda sin kompetens under hela yrkeslivet.

8. Bättre start och karriär som lärare

Introduktionen i läraryrket är viktig för kvaliteten och lusten att fortsätta som lärare. Alla nya lärare bör få en mentor. Det måste också gå att göra karriär som lärare, till

exempel som utvecklingsansvarig för ett visst ämne eller genom att kombinera undervisning med att forska.

9. Satsa på skolledarna

Skolledare är en nyckelgrupp i skolan och för lärarna. Alldeles för mycket tid går i dag till administration, på bekostnad av det

pedagogiska ledarskapet. Varje skolledare ska ha ansvar för ett rimligt antal lärare. I dag har 71 procent av skolledarna ansvar för fler än 30 medarbetare.

10. Fler välutbildade stärker Sverige

Att fler utbildar sig är en viktig konkurrensfördel för Sverige. Utbildningssystemet får därför inte ha återvändsgränder. Det

behövs satsningar på utbildning och fler platser både i vuxenutbildningen och på högskolan.

Satsningar på skolan måste vara långsiktiga och inte förändras nyckfullt om det blir ekonomisk kris eller ny majoritet i stat och kommuner. Skolledare, lärare och elever måste kunna fokusera på kärnuppdraget – att nå skolans kunskapsmål.

Politiker måste ge oss förutsättningar att vara de lärare vi vill vara. För allt börjar med en bra lärare!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons