Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lars Kallsäby (C): Proaros en stor men flexibel organisation

Kommunen måste bli effektivare har Västeråspartiets grundare Lennart Jansson och Ulf Hedman framfört bland annat i VLT i sommar.

Annons
Välskött kommun. Västerås har oavsett majoritet klarat ekonomin hyfsat. Och vi har snarare utvecklat vår modell med beställare och utförare än övergett den, skriver Lars Kallsäby. foto: annette grandin

Jag välkomnar båda dessa herrars engagemang i frågor som rör vår effektivitet och våra resultat inom vård, skola och omsorg.

Vår kommun är välskött och har oavsett majoritet ändå klarat ekonomin hyfsat genom olika konjunkturer. Jag anser också att en bidragande orsak är förutom god hushållning med skattebetalarnas pengar också den pragmatiska inställningen som finns politiskt till konkurrens mellan såväl kommunala som privata utförare av vår verksamhet. Vi har varit konsekventa i Västerås med detta och snarare utvecklat vår modell med beställare och utförare än att överge den.

Jag är den förste att medge att vi kan och bör putsa kontinuerligt på våra styr och ledningsmodeller för att nå våra mål. Inom Västeråsalliansen vill vi öka kvaliten inom våra verksamheter, vi vill öka mångfalden och valfriheten, vi vill använda våra skattekronor effektivt och vi vill få ökad delaktighet från västeråsarna.

Därför har vi sedan vi fick förtroendet 2006 att leda kommunen fått betydligt bättre och tätare redovisningar. Detta gäller både ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Vi har antagit en ny lokal skolplan som är mer preciserad och tydlig, med färre men skarpare mål om kunskap, trivsel och trygghet i skolan. Vi har infört valfrihet inom hemtjänsten och öppnar upp för fler upphandlingar med mera. Vår effektivitet inom vård och omsorg har förbättrats.

Skolans resultat börjar så smått förbättras. Inom skolan är nu stora omställningar på väg inte minst beroende på den demografiska förändringen med färre elever och ökad konkurrens från friskolorna.

Vi för öppna dialoger med västeråsarna inom olika områden över hela kommunen inför viktiga beslut.

Både Jansson och Hedman tycker att Pro-aros är en koloss på lerfötter och borde därför splittras, till exempel knoppa av skolan.

Jag tror det är fel väg att gå. För det första har hela Proaros organisationen genomgått en stor förändring från att ha varit en diversebutik med alla verksamheter blandade geografiskt till att i dag vara organiserad efter verksamhet: Lärande och utbildning, Vård och omsorg, Individ och familj samt Kultur, fritid och förebyggande.

Vi styr i dag med styrkort, premier, resultathantering med mera. Vi har processer för innovationer och nytänkande och ledarskap. Vi försöker lära av andra och av varandra hur vi kan bli ännu bättre. Vi provar ökat självstyre på enhetsnivå inom skolans område.

I dag diskuterar vi att ytterligare fokusera verksamhetsmässigt för att bättre klara konkurrensen och måluppfyllelsen. Av de pengar som går till Proaros går cirka 90 procent till verksamheterna och 10 procent går till det gemensamma stödet som då både är Proaros och Konsult och service med mera.

Vår utmaning ligger i att minska overheaden genom centralisering och viss storskalighet och samtidigt nå verksamhetsmålen genom ökad decentralisering, flexibilitet och ökad delaktighet från våra medarbetare och kunder.

Därför måste vi jobba på båda dessa fronter. Vi kan både vara stora och små om vi hjälps åt att utveckla vår kommunala utförarverksamhet på ett smart sätt så den hävdar sig väl i konkurrensen både mot mycket små alternativ, men också mot dem många stora företag som äger och driver flera av våra privata utförare.

Styrelsen för Proaros och jag har ett tydligt mål att tillsammans med medarbetarna göra Proaros till en modern kunskapsorganisation där kunderna och resultaten räknas.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons