Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lars Lindén (KD): Västerås vill ha Mats Odell

Annons
Odell in, Hägglund ut. Tiden är inne för ett nytt ledarskap i vårt parti. Det behövs en tuffare syn på hur förhandlingar kan bedrivas så att vår politik får större genomslag i människors vardag, skriver Lars Lindén.foto: scanpix

Styrelsen för Kristdemokraternas lokal-avdelning i Västerås har mot bakgrund av det akut allvarliga läget för vårt parti, noggrant analyserat och diskuterat olika lösningar på ledarfrågan.

Det är med stor vånda vi konstaterar att det behövs ett nytt ledarskap för vårt parti som inkluderar och kommunicerar med hela partiorganisationen och förankrar strategiska beslut så att kristdemokrater på alla nivåer känner sig delaktiga. Vi delar till stor del den kritik mot ledarskapet som förts fram av partiets ungdomsförbund och seniorförbund.

Det behövs ett nytt ledarskap som samlar partiet, överbryggar olika kristdemokratiska traditioner, finner gemensamma nämnare, skapar ny entusiasm och framtidstro, lyfter fram nya talanger och förmågor och kommunicerar visionen om varför Kristdemokraterna behövs för att skapa ett varmare, företag-sammare, hållbarare samhälle där alla kan känna trygghet att leva och frihet att växa. Inget annat parti betonar familjens och etikens roll för ett gott samhälle. Om partiet ska stärkas behövs ett starkt och engagerande ledarskap från partiledare, presidium och partistyrelse.

Kristdemokraterna är framgångsrika i stora delar av Europa. Det är vår övertygelse att vi har en stor potential även hos svenska väljare. Vår styrka finns i de viktiga sociala frågorna, men inte enbart där. Inom alla politikområden behövs ett värdeorienterat förhållningssätt. Det gäller självklart för rättspolitiken, familje-politiken, liksom skolan och miljön. Men också skattepolitiken, företagande och en politik med sikte på full sysselsättning och ett blomstrande föreningsliv där hela landet kan leva.

Vi behöver fler värdeburna idéer, nu och för framtiden. Vårt parti har byggts upp kring sådana idéer, och vi ska stå upp för dem och ta strid för dem när det behövs. Vi måste våga ifrågasätta politikernas och politikens syfte och mål. Dag Hammarskjöld har så insiktsfullt nedtecknat att ”blott den förtjänar makt som dagligen rättfärdigar den”.

Vårt samhälle blir vad vi alla formar det till och vi har faktiskt de politiska företrädare vi väljer. Vi måste alla ta ett större ansvar och engagera oss mer för vårt gemensammas bästa. Det är en ibland arbetsam men alltid en nödvändig förutsättning för att forma en mänsklig tillvaro.

Vårt engagemang för vårt parti och för vårt land har fört oss fram till en klar insikt. Tiden är inne för ett nytt ledarskap i vårt parti. Göran Hägglund har under ett antal år på ett mycket förtjänstfullt sätt format vårt parti till ett ansvarstagande alliansparti med stort regeringsansvar. Men vi tror att partiet behöver en tuffare syn på hur förhandlingar kan bedrivas så att vår politik får större genomslag i människors vardag. Vi behöver tydliggöra Kristdemokraternas position och öka det politiska trycket innan vi sätter oss i slutna förhandlingsrum.

Därför föreslår styrelsen för Kristdemokraternas lokalavdelning i Västerås att Mats Odell väljs till partiordförande vid det extra riks-tinget här i Västerås i januari 2012.

Vi föreslår också att Ebba Busch och Bengt Germundsson väljs till förste vice respektive andre vice partiordförande. Härigenom skapas ett partipresidium som med kraft och mod kan möta de framtida utmaningar som vårt parti och vårt land står inför. Vi får också en ledning som kan kommunicera det kristdemokratiska budskapet i en tid då det verkligen behövs.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons