Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt kompetensen avgöra turordningen

Den svenska ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa. Att unga människor har så svårt att få jobb är ett allvarligt misslyckande.

Annons

Vi måste ta tag i orsakerna till ungdomsarbetslösheten. Det finns många bevis för att anställningsskyddet utformning påverkar arbetslösheten. OECD har i flera studier visat detta och påpekat att särskilt ungdomar, invandrare och kvinnor riskerar högre arbetslöshet i länder med ett strikt anställningsskydd.

Det är just dessa grupper som far illa i dagens Sverige. Anställningsskyddsreglerna är en bidragande faktor till det.

Faktum är att turordningsreglerna i realiteten pekar ut unga, vilka oftast är de som har kortast anställningstid, såsom varande de som ska bli arbetslösa. Att bortse från detta i en diskussion om ungdomsarbetslösheten är befängt.

Även våra höga lägstalöner bidrar till den höga ungdomsarbetslösheten. Enligt forskningen gör höga lägstalöner att svaga grupper ställs utanför arbetsmarknaden.

När löneskillnaden mellan den som aldrig tidigare haft ett jobb och den som har dokumenterad arbetslivserfarenhet är liten så väljer arbetsgivare oftast att anställa den som har erfarenhet.

Att Sverige har relativt sett mycket höga löner för unga är ett faktum. Snittlönerna för 20–24 åringar skiljer sig bara med 1000 -1500 kronor brutto per månad jämfört med snittet av övriga åldersgrupper.

Höga lägstalöner driver dessutom upp priset på tjänster och gör att möjliga arbetstillfällen aldrig förverkligas. Även detta drabbar svaga grupper som har svårt att konkurrera om de mer kvalificerade jobben.

Ett vanligt påstående från facklig håll är att ändrade turordningsregler skulle göra det möjligt för arbetsgivare att fatta godtyckliga beslut. Detta är ett mycket ihåligt argument.

Varför skulle ett förändrat kompetensbegrepp i Las med automatik innebära godtycke? Det är utomordentligt få företag som drivs godtyckligt. Faktum är att företagare fattar beslut med företagets bästa som målsättning. Detta borde kunna få gälla också i tider av arbetsbrist – för att inte säga just i sådana tider. Det är så långt från godtycklighet man kan komma.

Det finns en rad situationer när arbetsgivare fattar beslut som innebär att kompetensen gynnar enskilda. Vid en nyanställning är det helt accepterat att arbetsgivaren väljer den av de sökande som han eller hon anser besitter den bästa kompetensen.

Dessutom är det på i stort sett hela arbetsmarknaden accepterat att kompetens är en avgörande faktor vid lönesättning. Få höjer på ögonbrynen om arbetsgivaren i en befordringssituation väljer den bäste för befordran.

Att beslut om anställningens ingående liksom olika beslut under anställningen fattas med kompetens och företagets bästa som riktmärke är inte ifrågasatt. Ändå är läget ett helt annat när det gäller rätten till fortsatt arbete i samband med en driftsinskränkning. Detta är märkligt.

Ett annat ofta återkommande påstående är att ändrade turordningsregler inte ger fler jobb.

Detta är ett märkligt argument. Ändrade turordningsregler skulle med stor sannolikhet ge just fler jobb på sikt, i takt med att företagets konkurrenskraft stärks och det därmed för bättre möjligheter att expandera och nyanställa.

Vad Svenskt Näringsliv vill ha är turordningsregler som gör det lättare för företagen att överleva och utvecklas. På så vis tryggas sysselsättningen för dem som jobbar kvar samtidigt som möjligheterna att på sikt anställa fler ökar. Vi är öppna för hur en sådan reglering ska utformas.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är en maktfråga för arbetsgivarsidan. Vi utesluter vare sig fackligt inflytande eller möjligheter för enskilda att få sin uppsägning rättsligt prövad.

Vad vi vill ha är turordningsregler som är anpassade för dagens konkurrensutsatta marknad och stegrande kompetenskrav – paradoxalt nog sådana turordningsregler som LO under flera decennier accepterade innan anställningsskyddslagen 1974 ändrade på rättsläget.

Kristin Lahed

regionchef Svenskt Näringsliv, Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons