Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt oberoende utredare granska socialförvaltningens omhändertagande

Annons

Kan vi lita på att våra socionomer gör ett rättssäkert arbete och att våra förtroendevalda i socialnämnden får det underlagde behöver när de skall fatta för barn och familjer ofta livsavgörande beslut? Det är kärnfrågan i den indignationsstorm som följt på VLT:s reportage kring den pojke som nu i november ?kidnappades? och placerades i familjehem av Socialkontoret öster i Västerås. På förskolan hade man fattat misstankar om att pojken misshandlats av sin mor. Polis och åklagare fann efter förhör inget stöd för misshandelsanklagelsen och har avskrivit ärendet. Men på initiativ av utredande handläggare tog nämndens ordförande beslut om omhändertagande mot föräldrarnas vilja. Det som vi tidningsläsare kunnat utläsaär att socialnämndens beslut grundar sig på:

@Fakta-TE m bomb: det pojken i efterhand svarat på förskolepersonalens och familjehemmets frågor.

föräldrarnas kraftiga reaktioner när pojken omhändertogs och

socialkontorets bedömning av moderns ?emotionella brister?.

Hela den situation som nu uppstått för pojken och familjen är djupt tragisk oberoende av hur barnets hudsår uppstått. Om-händertagande av ett barn på felaktiga grunder är ett mycket allvarligt ingrepp i en familj. Det kan skada mer än fysisk misshandel och ge emotionella sår för åratal framåt.

Besluten är alltid svåra. Det är uppenbart att de personer som finns i familjens närhet i detta fall inklusive advokaten, starkt ifrågasätter handläggarnas om-döme och handlande. Det gör också många som läst artiklarna. Hur mår den förskolepersonal som gjorde den primära anmälan när de nu ser vilka konsekvenser den gett? Har de också tvivel på hur den fortsatta handläggningen sköts? Mänskligt att döma kommer de att fundera ännu en gång innan de nästa gång anmäler sin oro för att ett barn far illa.

Att familjesocionomerna har ett mycket svårt arbete måste man respektera. Tyvärr finns det knapert med handfast vetenskap som de kan grunda sina ingripanden på. Det brister i forskning och det saknas uppföljande studier av någon kvalitet och kvantitet. Men de är beroende av att vi alla i samhället litar på deras metodik, omsorgsfullhet, omdömesförmåga och erfarenheter.

Det förundrar mig att sociala förvaltningen (eller dess nämnd) inte i de fall när de ifrågasätts utnyttjar sig av metoden att låta helt oberoende kolleger förutsättningslöst bedöma deras arbete. Det borde också vara en självklarhet i vårt rättssamhälle, att en förälder som anser sig fel behandlad och som inte litar på sina handläggare, skall kunna begära att en utomstående grupp - från till exempel Uppsala, Örebro eller Köping - går igenom beslutsunderlaget.

Gruppen skulle även träffa föräldrarna och barnet och kunna komplettera sin utredning efter behov med uppgift att avge ett självständigt utlåtande.

Inom sjukvården är det vanligt att läkare i knepiga situationer ber oberoende, helst mer erfarna kolleger göra en ?andrahandsbedömning?. I Läkarförbundets gällande etiska regler står att läkaren skall ?anlita annan sakkunskap och tillmötesgå patientens eller närståendes rimliga önskemål att få tillfråga annan läkare?. När patienten ifrågasätter sin ordinarie läkare är greppet viktigt för att återvinna ett förtroende för sjukvården och för patienten att komma vidare.

I VLT-artiklarna har en familje-terapeut framfört teorin att de ansvariga socialsekreterarna som organisation är i kris. Man har i Västerås (VLT 23 december) under tre år har drivit ett ?barnpilotprojekt? i syfte att ?ge personal inom förskolor, skolor med mera kurage att våga anmäla oro för barn? och under 2005 och 2006 fått ta emot runt 3000 anmälningar per år i Västerås.

Detta bör innebära att varje år anmäls vart tionde barn i Västerås, kanske var sjätte familj, och alla skall bedömas av socialkontoren för barn och ungdom i Västerås. Kan det vara rimligt? Hur kan man rättssäkert först utreda och korrekt bedöma dessa 3 000 ärenden och dessutom ge familjerna stöd?

Är de 52 (av de 3 000) man 2006 omhändertagit av skälet ?miljö? korrekt framselekterade? Detta av en organisation som av internrevisionen har ifrågasatts såväl i sin metodik, sin kontinuitet hos handläggarna som arbetsledning (VLT 23 december). Risken är att man i Västerås får en skenande masspsykosliknande orealistisk anmälningshysteri. Sådana har man i andra länder som USA, Frankrike, England och Norge, sett leda till dramatiska skador för barn och familjer.

En prövning av det aktuella ärendet av externa utredare skulle, oberoende av utfallet, stärka förtroendet för rättssäkerheten och för vår sociala förvaltning. Hela det nuvarande arbetssättet måste omvärderas. Det känns angeläget att snarast fullfölja planerna på ett kunskapscentrum, ett Barnhus. Men inför planeringen måste man vara mycket noga med direktiven så att arbets-metoderna blir rättssäkra och etik, utvecklingsarbete och forskning byggs in i verksamheten. Utåt måste arbetet inrikta sig på prevention.

@Byline - endast namn:Urban Myrdal

@Vinjett med pil:Det borde vara en självklarhet i vårt rättssamhälle, att en förälder som anser sig fel behandlad och som inte litar på sina handläggare, skall kunna begära att en utomstående grupp går igenom beslutsunderlaget. hävdar barnläkaren Urban Myrdal, Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons