Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt skolan vara skola

Annons

VLTs artikelserie "Maktkamp i skolan" har satt fokus på resultatet av den socialdemokratiska skolpolitiken. Hot, trakasserier och våld är vardagsmat på många av våra skolor.

På inget sätt förringar jag de sociala faktorer och missförhållanden i samhället som påverkar uppförandet i skolan. Självklart ger samhället i stort återspeglingar i skolan. Men skolan kan inte lösa alla samhällets problem. Däremot kan en bra skola fungera som motvikt, om världen utanför är orolig och stormig.

Dagsläget är ett resultat av ett antal felaktiga centrala social-demokratiska vägval. Jag tänker bland annat på avvecklingen av speciallärarutbildningen, ned-toning av lärrarrollen, betoning på skolans sociala roll framför dess kunskapsförmedlande, på sänkningen av lärarnas relativa löneläge, på de knappa resurser som satsas på lärarnas vidare-utbildning, på minskningen av betyg och utvärderingar, på slopandet av sanktionsmöjligheter när en elev bryter de regler som gäller.

Givetvis finns det inga enkla lösningar för att snabbt få en skola som vi alla kan vara stolta över. Det krävs en grundäggande attitydförändring som erkänner att skolan i första hand är att vara kunskapsförmedlare. Vi behöver en skola som får vara skola. För mig är skolans främsta uppdrag att främja lärande; en skola där kunskap står i centrum. Elever som halkar efter utan att få stöd eller som upplever skoltiden som meningslös reagerar ofta med att hävda sig; genom att störa undervisningen, trakassera övriga elever eller lärare.

Folkpartiet tog inför 2004 fram en liberal skolplan för Västerås. En plan som betonar kunskap och lärarnas centrala roll. Ett alternativ till socialdemokraternas utbildningsplan. Där skriver vi bland annat:

l Skolan ska ha ett nära samarbete med hemmen, men aldrig överta föräldrarnas ansvar.

l Brott ska alltid polisanmälas av skolan.

l Rektor har ansvaret och därmed befogenheterna för sin skola.

l Etik och moralfrågor ska lyftas fram i all undervisning.

l För att skapa en arbetsmiljö där alla visar hänsyn och respekt för varandra ansvarar rektor för att tydliga ordningsregler utformas. Alla vuxna i skolan har ansvar att reagera tydligt när de gemensamma reglerna överträds.

l Varje skola ska ha en handlingsplan för att motverka alla former av intolerans och kränkande behandling.

l Skolk ska rapporteras till föräldrar och redovisas i betygen.

l Lärarnas tid med elever och undervisning ska prioriteras i förhållande till pappersarbete eller annan administration.

l Vi vill införa en läsa-räkna-skriva-test i trean. Barn som inte tidigt lär sig baskunskaperna ordentligt, har svårt att hänga med längre fram. Att inte hänga med i undervisningen skapar både oro och oordning.

l De elever som har svårt att nå målen ska garanteras extra hjälp och mer tid under hela sin skolgång.

l Antalet barn per förskolegrupp ska minska. Den stökighet och svårighet att bli sedda som de mindre barnen upplever, får även konsekvenser för deras uppförande längre fram i skolan.

På riksplanet arbetar folkpartiet för att rektorer och lärare ska få rejält stöd när det gäller att sätta gränser. Till exempel ska det vara tillåtet att flytta en elev, mot dennes vilja, från en skola till en annan av disciplinära skäl. Denna befogenhet är viktig för att kunna splittra ett stökigt gäng eller för att skilja en mobbare från den som mobbats.

Vi måste bort från den socialdemokratiska "snällfällan". Krav på respekt för andra och krav på kunskaper är ett uttryck för engagemang för barnen och ungdomarna. En skola som bryr sig, ställer också krav.

Agneta Berliner

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons