Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt studenterna slippa bidra till spritfesterna

Annons

Enligt Mälardalens studentkårs egen tidning, Kåranen, betalar 8500 studenter kåravgift innevarande termin. Beräknat på dagens terminsavgift på 300 kronor motsvarar detta en årlig summa på cirka 5100000 kronor!

Detta är en anmärkningsvärt stor summa med tanke på den verksamhet som faktiskt bedrivs, eller rättare sagt inte bedrivs.

Medlemskap i studentkåren är idag obligatoriskt. Liknande exempel saknas inom andra delar av samhället. En organisation vars medlemmar inte kan utträda har ett särskilt ansvar att tillse medlemmarnas behov. Varje enskild medlem måste få ett reellt utbyte av sitt påtvingade medlemskap. Glada fester och färgglada overaller räcker inte.

Det är visserligen bra att studenter har roligt, men den som vill roa sig på annat sätt måste ha en möjlighet att avstå från att betala för kalaset. Det framförs ofta att Kårens mera alkoholorienterade verksamhet finansierar sig själv, utan att nalla på avgifterna, men vem betalar byggnader, inventarier, personal och allas vår förenings förstörda rykte?

Enligt egen utsago är en av studentkårens allra viktigaste uppgifter att kvalitetssäkra den utbildningsverksamhet som bedrivs inom Mälardalens högskola. I praktiken betyder detta att Kåren skall tillse att kvaliteten på utbildningen är god. Tyvärr tycks det som om studenternas egen förening helt missuppfattat sin egen roll och verkar anse god utbildning vara synonymt med icke krävande utbildning.

Ett stort problem inom det svenska högskoleväsendet är att nivån på utbildningen är för låg. Undersökning på undersökning har visat att det idag är fullt möjligt att med nära nog obefintlig ansträngning klara kurser inom i princip alla ämnen, utan att ens komma i närheten av 40 timmars arbetsvecka.

Studentkåren är helt oförmögen att se de verkliga problemen när det gäller utbildningskvalitet och tycks istället lägga sitt krut på att göra utbildningarna ännu enklare när enskilda studenter klagar över svåra tentor. På vilket sätt skulle detta gynna Mälardalens högskolas studenter? Vi går mot en framtid där en examen riskerar att bli allt mindre värd på grund av den kunskapsdevalvering som Kåren tycks ställa sig bakom. Högskoleverket har kritiserat många av Sveriges högskolor. Synd att inte studenternas egen "fackförening", Kåren, hann före. Den stora kärnfrågan är ändå att det rör sig om pengar, mycket pengar. Studentkåren omsätter varje år betydande värden utan att åstadkomma mer än att driva runt en stor administrativ apparat, som bara existerar för att förverkliga sig själv. Tar pengarna slut tycks det vara berättigat att kräva in nya när nästa läsår kommer. Detta är för övrigt ett vanligt fenomen bland icke konkurrensutsatta verksamheter.

Visst kan det få finnas ett kårhus och visst kan det få vara gratis inträde på blöta fester, men låt då dem som inte vill vara med få slippa befatta sig med sådan verksamhet. Det kan inte vara rätt att en organisation med mestadels unga medlemmar ska ha som huvudverksamhet att anordna spritfester.

Vad ska då Mälardalens studentkår ägna sig åt? Som läget är nu finns det mängder av viktiga frågor att ta sig an. Om Kåren verkligen vill studenters bästa borde den fokusera på studiefrågor där utbildningarnas status och värde sätts i fokus. Varför inte tillsätta ett råd som bevakar att Mälardalens högskola inte gör för lätta tentor? Idag bevakas snarare motsatsen.

En annan fråga, särskild för just Mälardalens högskola, är att utbildning bedrivs på två orter, Eskilstuna och Västerås. Tågen som går mellan städerna är idag ofta överfulla och ståplats är mer regel än undantag. Transporterna är högskolans ansvar men när de inte tar detta ansvar borde studenternas "fackförening" ingripa. I värsta fall kanske 5100000 skulle räcka till ett par extra tågvagnar.

Per Ohlsson

Daniel Andersson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons