Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lennart Jansson: Det krävs mod för att lyckas som företagare

Annons

Den påbörjade valrörelsen märks alltmer i medierna. Partierna tycks ofta lägga mer energi på att angripa motparten än på att framlägga egna kreativa idéer.

Det finns ingenting starkare än en idé vars tid har kommit. På partiernas kanslier läggs mycken kraft på att formulera valmanifest som senare tonvis distribueras till våra brevlådor. Masskommunikation är passé. Nu behövs dialog i stället för monolog!

Politikernas kunskaper i marknadsföring kunde vara bättre. Hittills har en debatt som berör mindre och medelstora företags villkor och framtid saknats. Detta faktum är märkligt, eftersom partierna fram-håller att ett framgångsrikt näringsliv är basen för vår välfärd.

Vi lever i en förändrad tid då Sverige måste glömma sina centralistiska och storskaliga system. Genom mindre byråkrati och snabbare omställningsförmåga har småföretagen många gånger en fördel jämfört med storföretagen. Små-företagen med sin flexibilitet kommer att spela en allt viktigare roll.

Varför kan inte politikerna hålla intressanta och framåtsyftande debatter? Det behövs en ny typ av politiker som kan se på näringslivet på ett nytt sätt. De flesta företagare är övertygade om att tillväxt inte kommer att ske bland storföretagen utan bland mindre och medelstora företag.

Se bara på USA! Cirka 50 procent av innovationerna kommer från företag med mindre än 200 anställda. Mindre byråkrati och större förändringsbenägenhet krävs för att småföretagen skall få större chans att utvecklas.

Sverige kan knappast beskrivas som ett småföretagarland. Socialdemokraterna har under decennier varit ett hinder för att skapa tillväxt inom småföretagssektorn. Det finns dock alltid kreatörer och entreprenörer som med entusiasm och obändig energi full-följer sina mål.

Entreprenör är den som skapar sin egen plattform. Mao Zedong har sagt: ”Om ni vill förvärva kunskap måste ni delta i praktiken för att förändra ”verklig-heten”. Enligt min mening har det i VLT under de senaste 15 åren från politikernas sida funnits för få debattartiklar som berör näringslivet i vår region.

Sedan jag lämnat ledningen för ett storföretag har jag under drygt tio år ägnat min tid åt mindre företag. Jag har lärt mig hur svårt det kan vara att starta och utveckla ett företag. Hittills har företagsvärlden varit produktionsinriktad men nu är produktförnyelse och kundtillfredsställelse viktiga nyckelord.

Det lilla företaget har ofta en fördel med sin smidighet att snabbt möta kundernas krav. Många talar om starta eget-bidrag som en chans att grunda ett eget företag.

Forskning vid Linköpings universitet visar dock att denna typ av bidrag inte är något botemedel mot arbetslöshet. Skall vi bibehålla vår levnadsstandard måste vi ha ett positivt företagsklimat.

Till sist: För att lyckas som företagare krävs mod och åter mod.

Lennart Jansson

före detta storföretagsledare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons