Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lennart Jansson: Inte undra på att vi har ett av världens dyraste sjukvårdssystem

Annons

Solveig Ingemarsson (S) tar upp frågan om försäljning av den offentliga sektorn. Det är utmärkt, om denna problemställning kan leda till en seriös debatt.

Vi måste nog lägga några historiska synpunkter på det offentligas roll i vårt samhälle vad beträffar företagande, sjukvård, omsorg och skola, således ett antal komplicerade och viktiga områden. Vi kan nog vara överens om att ett resursskapande näringsliv är basen för vår samhällsekonomi och därmed också för vår offentliga sektor.

Av vår näringspolitiska historia framgår att det är det privata företagandet som lagt grunden för vår välfärd, inte det statliga. Den välkände socialdemokraten Rickard Sandler menade att de socialistiska och borgerliga partierna borde vara överens om en näringspolitik som lade grunden till skapandet av nya resurser, oaktat de ideologiska motsättningar som finns när det gäller att ”fördela kakan”.

Tyvärr har det socialistiska blocket tidigare varit motståndare till den enskilda småföretagarsektorn. I dag ser vi konsekvenserna. Vi borde ha fler dynamiska småföretag. Det är så dags nu, när Mona Sahlin utropar: ”Vi skall älska småföretagen!”

Riksdagsledamöterna kommer ofta från den statliga eller kommunala sektorn. Därför får det enskilda näringslivet inte tillräcklig uppmärksamhet, trots att den är avgörande för vår levnadsstandard. Politikerna borde lära sig av den senaste lågkonjunkturen.

När det gäller att jämföra privat och offentlig verksamhet är det nödvändigt att skapa en rättvisande kalkylmodell. En parallell till vår problemställning är köpa – tillverka kalkylering för att avgöra vad som skall produceras i egna verkstäder. Jag har inte klart för mig hur en genomtänkt kalkyl görs då Västerås stads begär en offert från utomstående. Om en kommunal verksamhet anses vara mindre effektiv bör denna ses över innan jämförelse sker. Nollbasbudgetering kan var ett hjälpmedel, det vill säga vilka minimiresurser krävs för att nå uppsatta mål?

Naturligtvis måste vi vara uppmärksamma på om viss privatisering inte sker seriöst. Staten bör ha ett fastare grepp om den svenska skolan. Utförsbacken började nog redan på 1960-talet och har lett till dagens delvis kaotiska situation.

Nya grepp krävs för att effektivisera sjukvården och därvid är privatisering en väg. Enligt en bedömning sysslar många läkare med administration under 80 procent av sin arbetstid. Inte att undra på att vi har ett av världens dyraste sjukvårdssystem!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons