Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lennart Jansson: Kraftsamling kring Västerås-idrotten

Annons

I samband med årets valdebatter fick idrottsfrågorna minimal uppmärksamhet på såväl riksnivå som kommunal nivå. Trots allt fanns en tendens till att ovanstående frågor började få utrymme på vissa politikers agendor. År 1990 skrev jag en artikel om idrottens sociala betydelse. Sedan dess har mycket hänt.

Naturligtvis har globaliseringen i hög grad satt sin prägel även på idrottsrörelsen. Vi kan konstatera att många invandrare finns i svenska fotbollslag som ofta där-igenom blivit en inkörsport till det svenska samhället.

Under senare år har sambandet mellan motion och hälsa kommit i blickpunkten. Det är allvarligt när många barn lider av övervikt med framtida risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Landstinget bör därför satsa på idrotten som hälsokälla och stödja en sund idrottsrörelse.

Vi kan numera också konstatera att fysisk aktivitet har positiv effekt på skol-arbetet. Professor Lars-Magnus Engström skriver i sin bok Idrotten lär: ”Medlemmar i idrottsföreningar har vid jämförelse med dem som står utanför idrotten, som grupp betraktat, sundare levnadsvanor och är också mer framgångsrika i skolan.”

Genom århundraden har ledstjärnan för idrotten varit fysisk och psykisk hälsa. Genom mitt mångåriga engagemang i VSK har jag fått en mångfasetterad syn på idrotten och insett att den till stor del bärs upp av frivilliga insatser. Det ideella ledarskapet är utan tvekan en förebild för många organisationer. I vårt land finns cirka 500 000 oavlönade personer som utgör basen för idrotten i vårt land.

Hur är det då ställt med Västerås-idrotten? Tyvärr har Västeråspolitikerna under de senaste 20 åren inte inbjudit till en seriös och utvecklande dialog om idrottens roll i vårt samhälle. Att bemöta debattinlägg tycks vara tabu. En ljuspunkt är dock att både Folkpartiet och Social-demokraterna har redovisat sina synpunkter på idrotten i VLT före valet.

Det är utmärkt att socialdemokraterna flaggar för att idrotts- och föreningslivet får en egen nämnd och att Ulla Persson och Lars Eriksson stöder en kontinuerlig dialog med idrottsklubbarna.

Jag är övertygad om att de båda partierna tillsammans kan gå i bräschen för en kraftsamling som inspirerar många intressenter till ytterligare satsningar och bidrar gärna med synpunkter inför kommande kontakter med idrottsklubbarna och övriga berörda parter.

En mycket positiv nyhet är att kommunen anställt Staffan Brandberg som idrottssamordnare. Han har många års kvalificerad erfarenhet av idrottsrörelsen. Min förhoppning är att hans kreativitet inte kommer att malas sönder i de byråkratiska kvarnarna.

Även VLT Sport kunde spela en betydande roll i en kraftsamling kring Västerås-idrotten.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons