Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lennart Jansson: Politiker, hög tid att tänka nytt

Annons
Städa nedåt! Ett av Sveriges större problem är en växande byråkrati. Trappan städas som bekant uppifrån och ned. Det är hög tid att vända trenden för att frigöra resurser och därmed kunna ta hand om bland annat en åldrande befolkning, skriver Lennart Jansson.foto: scanpix

Efter cirka 15 år med insyn i den kommunala politiken summerar jag mina erfarenheter som mindre positiva. Jag kan konstatera, att politikerna lever i sin egen värld med speciella traditioner och värderingar, en värld där byråkratin frodas. Tankarna leder till Parkinsons lagar som påstår att antalet byråkrater växer automatiskt, även om arbetsmängden är oförändrad.

För att bli en duglig politiker krävs helst att vederbörande har erfarenhet av praktiskt arbete. Kompetensen måste väga tyngre än partiboken. Tyvärr uppfylls inte alltid detta krav, som till exempel vid tillsättning av styrelser i de kommunala bolagen. Hur ser politikerna på detta tillvägagångssätt?

Allt som oftast ägnar alltför många politiker alltför mycket tid åt att söka fel och brister hos motståndarna för att därmed kanske gå segrande ur maktkampen. Maktsökandet är ett av mänsklighetens verkliga gissel.

Lyssna i stället på dina väljare! Att lyssna är guld värt. Hur skulle det uppfattas om ett företag smutskastade sina konkurrenter? Granska ditt eget parti, innan du angriper din motpart. Den som vägrar att erkänna sina misstag kan aldrig bli framgångsrik.

Kommunen lägger ned stor energi på en så kallad långsiktsplanering fram till 2026, då jag för övrigt fyller 100 år. Inom den svenska industrin har för länge sedan denna form av planering övergivits. Den är enligt min mening bara ett fint ord för att smita ifrån sådant som borde göras i dag och i morgon. ”It is wise to look ahead but you can not see further than you can see (Winston Churchill). Vad anser ansvariga politiker?

Budgeten uppfattas vanligtvis enbart som en fråga om pengar, men har inom närings-livet en bredare och djupare betydelse. Till exempel ett sätt att delegera, att skapa stimulans för de anställda, ett avtal mellan chef och medarbetare etcetera. Hurudant formuleras kommunens budgetpolicy?

På grund av Socialdemokraternas motstånd har man inte lyckats införa nollbasbudgetering, ett utomordentligt effektivt verktyg. Vid ett par tillfällen har jag försökt att få svar på följande fråga, dock utan framgång: Efter vilken kalkylmodell sker jämförelsen mellan att producera en tjänst i egen regi eller utanför kommunen? När det gäller exempelvis sjukvården, kan det röra sig om hundratals miljoner kronor. Politiker, har ni en rättvisande kalkyl? Inom industrin talar vi om löpa/tillverka-kalkylering.

Inom industrin är rationalisering ett mål i sig, på samma sätt som exempelvis vinst och avkastning. Har kommunen eller landstinget över huvud taget ställt upp rationalisering som ett konkret och mätbart mål? Ingen politiker har under min tid, i kontakterna med kommunen, drivit denna fråga. Åter ett exempel på skillnaden mellan politikernas värld och verkligheten.

Minska överadministrationen! Resurserna ska främst allokeras till exempelvis åldringsvården. Vilka politiker har kraften, kunnandet och modet att hålla nere och även minska en byråkrati som annars bara växer av egen kraft? Eller är politikerna nöjda med dagens situation?

En av mina käpphästar har alltid varit en utökad dialog med medborgarna. Varför svarar politiker så sällan på till exempel debattartiklar eller insändare? Hur ska man få igång ett givande utbyte av tankar när många politiker uppvisar en total nonchalans i detta avseende? Tänk om företagen inte besvarade brev och förfrågningar! För de flesta är detta fullkomligt otänkbart. Cirka fem procent av mina hundratals debattartiklar har blivit bemötta.

Politikernas tillgänglighet måste bli bättre. När jag sökt någon av dessa har ibland svaret från kanslisten blivit: ”får ej störas”. Tänk om en kund inom industrin fick ett dylikt besked. I politikernas värld gäller tydligen andra värderingar. Nej, riv förvaltningsmurarna, stig ut ur bubblan och träd fram i verkligheten!

Ett av Sveriges större problem är en växande byråkrati, där allt färre människor ska försörja allt fler byråkrater. Trappan städas som bekant uppifrån och ned. Det är hög tid att vända trenden för att frigöra resurser och därmed kunna ta hand om bland annat en åldrande befolkning.

”En politiker tänker på nästa val, en statsman på nästa generation.”

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons