Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lennart Jansson: Politiker och industriledare borde lära sig mer om varandras sfärer för att skapa bättre förståelse och kännedom

Annons

Jag kan med stor tillfredsställelse konstatera att Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har kommenterat min debattartikel den 10 juli i VLT. Rubriken var: Varför är politikerna så ointresserade av småföretag? Det vore positivt om min artikel ledde till en bredare och mer engagerande debatt kring de små- och medelstora företagens betydelse och villkor. En politisk samsyn inom detta faktaområde vore i hög grad eftersträvansvärd.

Båda de ovannämnda partierna framhåller att kommentarer till mina artiklar inte är det enda sättet att visa intresse för företagens villkor. Självklart!

Kristdemokraterna rekommenderar mig att lyssna på debatterna i Västerås kommunfullmäktige. Jag har suttit med i fullmäktige men avstod min plats frivilligt efter kort tid. Enligt min mening kan fullmäktige liknas vid ett spel för galleriet. De flesta ärendena är redan beslutade i nämnderna eller kommunstyrelsen innan de hamnar hos fullmäktige. Det är inte överraskande att många lämnar fullmäktige. Jag inlämnade en motion för att ändra beslutsprocessen. Avslag!

Man kan inte i dag skrota detta ålder-domliga, men lagstadgade, forum men det finns dock möjligheter till förändring till glädje för såväl politikerna som allmän-heten. Det finns praktiska exempel som visar att mindre förändringar är möjliga. Skurups kommun är ett sådant.

Ordet dialog har blivit ett modeord inom såväl politiker- som företagskretsar. Tolkningen av uttrycket dialog är dock annorlunda inom dessa två sfärer. För några år sedan gällde i högre grad massproduktion och masskommunikation. Budskapet var förr: ”Buy this”. Numera gäller i stället: ”From monologue to dialogue”.

Näringslivet har utvecklat den så kallade dialogen, men så har inte skett inom politikervärlden som i stort sett har liknande problem, nämligen att vinna väljarnas förtroende.

Hur närmar sig politikerna väljarna inför nästa val? I varje fall inte genom tonvis med papper.

Min lilla skrift ”Kundkapitalet” handlar bland annat om dialogmetoden, småföretagandet och styrelsearbetet. Det har ofta sagts att politikerna och industri-ledarna borde genomgå någon form av utbildning för att skapa bättre kännedom och förståelse mellan de båda sfärerna.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons