Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

LFN: Landstinget Västmanland kan spara miljoner på läkemedel

Annons

LFN granskar systematiskt alla läkemedel som via högkostnadsskyddet är subventionerade av samhället. Vår uppgift är bland annat att se till att vi får valuta för de skattepengar som går till subvention av läkemedel. Totalt ska 49 läkemedelsgrupper granskas. Läkemedel mot högt blodtryck är den fjärde gruppen.

Nästan var fjärde svensk har högt blodtryck. Närmare 50000 personer i Västmanlands län använder läkemedel mot högt

blodtryck. Under 2007 såldes läkemedel mot högt blodtryck för 2,4 miljarder kronor på riksnivå. Motsvarande siffra för Landstinget Västmanland är nästan 70 miljoner kronor.

LFN:s granskning av 50-talet läkemedel mot högt blodtryck visar att Landstinget Västmanland kan spara tolv miljoner kronor

årligen på en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Landstingens samlade besparingsmöjlighet är hela 400 miljoner kronor! Detta är pengar som kan användas till angelägna insatser inom hälso- och sjukvården. Besparingen motsvarar exempelvis hela kostnadsökningen 2007 för de nya, dyra cancerläkemedlen.

I dag läggs mångmiljonbelopp på subvention av onödigt dyra läkemedel, trots att det finns betydligt billigare alternativ som ger en likvärdig medicinsk effekt. Om läkare väljer det mest kostnadseffektiva läkemedlet, kan skattemedel frigöras som exempelvis kan användas till nya läkemedel och andra

behandlingsmetoder som många patienter behöver.

LFN:s granskning leder till besparingar genom att läkemedelspriserna sänks, vissa läkemedel mister sin subvention och andra läkemedel får en begränsad subvention.

I våra beslut har vi tagit hänsyn till att det finns ett behov av att ha många olika blodtryckssänkande läkemedel kvar inom läkemedelsförmånerna. Inom rimliga gränser är det viktigt att kunna erbjuda patienter mer än ett behandlingsalternativ inom alla de stora läkemedelsklasserna för behandling av högt blodtryck.

Genom vår granskning blir det tydligt för företagen att de inte kan ta extra betalt om deras läkemedel inte har bättre effekt än konkurrenternas. Ett antal läkemedelsföretag har därför valt att sänka sina priser, eftersom man annars riskerar att bli av med sin subvention. Detta ger en besparing på 115 miljoner kronor per år.

Tre läkemedel mot högt blodtryck försvinner helt från högkostnadsskyddet, vilket ger en besparing på närmare 30 miljoner kronor per år. LFN bedömer att de läkemedlen kan ersättas med andra mer effektiva eller lik-värdiga läkemedel inom högkostnadsskyddet. I dessa fall har företagen inte velat sänka sina priser till en rimlig nivå.

Den största delen av besparingen är på 250 miljoner kronor per år och handlar om att rätt läkemedel ska ges till rätt patient. LFN har därför valt att begränsa subventionen för ett antal läkemedel.

För att den samlade besparingen på 400 miljoner kronor per år ska få fullt genomslag krävs att landstingen och läkarna följer våra beslut. Det är läkaren som ska kontrollera att kraven för subvention är uppfyllda och sedan markera på receptet om läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet. Men det saknas i dag information om ett läkemedels subventionsstatus i nästan alla landstingens journalsystem.

Att ha information lättillgänglig om när ett läkemedel är subventionerat skulle underlätta för läkarna när de ska välja det läke-medel som är fördelaktigt, inte bara effektmässigt utan även kostnadsmässigt. Läkarna måste ha rätt information när de skriver ut läkemedel, så att rätt läkemedel skrivs ut till rätt patient. Såväl Landstinget Västmanland som rikets övriga landsting har här en viktig roll för att säkerställa att de skattepengar som går till subvention av läkemedel används så effektivt som möjligt.

Axel Edling

ordförande

Ann-Christin Tauberman

generaldirektör

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons