Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Liberala anmälarpartiet

Annons

På kort tid har folkpartiets Roger Haddad anmält Västerås stad till både Skolverket och justitieombudsmannen, JO. Dessutom har han anmält Skolverket till JO sedan Skolverket avskrivit folkpartiets anmälan.

I en debattartikel för en tid sedan hade undertecknad synpunkter på Roger Haddads debattinlägg i VLT den 22 januari. Där hävdade han med myndig stämma att Skolverket hade en utredning på gång mot Västerås stad. Men då hade Skolverket redan avskrivit anmälan, vilket stod i samma nummer av VLT som debattartikeln var införd.

Enligt mitt sätt att se på saken fanns klara argument att rikta kritik mot detta förfarande. Eller tycker folkpartiet att det saknar betydelse för den offentliga debatten? Utan tvekan väntade jag mig ett svar från Roger Haddad. Men antingen får Haddad inte svara, eller så är mina frågor väldigt känsliga för folkpartiet. Den 8 februari får jag nämligen svar från självaste gruppledaren i folkpartiet, Bengt-Åke Nilsson. Där hyllar han och höjer sin partikamrat Roger Haddad till nästan stratosfäriska höjder.

Bengt-Åke Nilsson påstår också att jag ogillar Roger Haddads oppositionsarbete. Varför skulle jag göra det? Oppositionen ska ju hålla efter majoriteten. Jag har heller aldrig ifrågasatt Haddads engagemang eller sagt något om folkpartiets förtroende för honom. Tvärtom räknar jag med att folkpartiets nya framtoning som det liberala anmälarpartiet har god förankring i folkpartiet. Bengt-Åke Nilsson bekräftar också detta i sitt svar till mig.

Bengt-Åke Nilsson påstår nu att det är Skolverket som har rekommenderat Roger Haddad att rikta anmälan av Västerås stad till JO. Men i det skriftliga svaret från Skolverket till Haddad finns inte den minsta antydan till detta.

I Skolverkets brev står det i stället så här:

"Du ifrågasätter dock inte modellen som sådan utan vill att Skolverket utreder hur beslutet om att använda modellen har fattats.

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet. Det innebär att Skolverket skall granska kvalitén i, samt ha tillsyn över, skolväsendet. Att granska den kommunala beslutsprocessen ingår emellertid inte i tillsynsuppdraget. Enligt 10 kap. 1 § kommunallagen kan dock lagligheten av ett kommunala beslut överklagas av varje kommunmedlem."

Slutligen skriver Skolverket följande i brevet: "Med hänvisning till ovanstående beslutar Skolverket att avsluta ärendet. En kopia på din skrivelse kommer dock att sändas till Västerås kommun för handläggning inom kommunen."

Mina frågor från mitt förra debattinlägg kvarstår: Tror folkpartiet att partiets politik blir bättre av att ansträngda statliga resurser används för att utreda folkpartiets anmälningar? Vilken del av Västerås stad och vilken statlig myndighet anmäler folkpartiet härnäst?

Dessutom bör Bengt-Åke Nilsson svara på varför han påstår att Skolverket hänvisar till JO när det så uppenbart är fel.

Lars-Evert Larsson, s, förste vice ordförande i utbildningsnämnden i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons