Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Liberala studenter: Låt lärosäten förvalta sina lokaler själva

Annons

Nyligen fattade riksdagen beslut om den proposition från regeringen som innebär att politiskt tillsatta ledamöter i högskolors och universitets styrelser entledigas och ersätts av nya ledamöter, tillsatta enbart utifrån merit. Det är positivt och ett viktigt steg mot mer självständiga högre lärosäten.

Regeringen har också aviserat att ett flertal statliga bolag ska säljas ut. Även detta är positivt. Det finns ingen rimlig anledning till att staten ska äga och driva företag, speciellt inte sådana som har bäring på en privat marknad. Ett av de statliga bolag som värderats högt vid en framtida utförsäljning är Vasakronan, ett fastighetsföretag som funnits sedan 1993, då statliga Byggnadsstyrelsen avvecklades. Vid samma tid tillkom också Akademiska Hus AB, som äger, förvaltar och hyr ut fastigheter i första hand till universitet och högskolor.

Vi anser att regeringen bör utreda möjligheten att avyttra även Akademiska Hus. I dagsläget finns i det närmaste ett de facto-monopol på uthyrning till högre lärosäten hos Akademiska Hus, trots att ambitionen med bolagiseringen av den tidigare Byggnadsstyrelsen var att högskolorna inte skulle vara tvungna att hyra sina lokaler av staten. Den monopolställning Akademiska Hus besitter bygger på att företaget övertagit den marknadsstruktur som fanns innan bolagiseringen, där den statliga aktören kontrollerade en dominerande del av utbudet av fastigheter och därmed kunde bibehålla monopolet.

Detta leder till att Akademiska Hus i många fall kan ta ut och tar ut överhyror av högskolorna. 2002 uppstod en häftig debatt i Svenska Dagbladet mellan rektorerna för KTH, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Chalmers å ena sidan och Akademiska Hus dåvarande vd Christina Rogestam å den andra. Rektorerna hävdade att Akademiska Hus försökte simulera marknadshyror för högskolorna och därmed drev upp hyresnivån, vilket resulterade i att (orimligt) stora delar av högskolornas budgetar fick gå till lokalkostnader samtidigt som Akademiska Hus gick med mångmiljonvinster.

Rogestam försvarade sig då med att högskolorna fritt kan bestämma vem de vill hyra sina lokaler av. Det kan de i själva verket inte, eftersom lokalerna i många fall är så kallade ändamålsfastigheter som är byggda specifikt för högskolornas verksamhet och som det inte finns andra tillhandahållare av på marknaden. Akademiska Hus är den absolut mest dominerande aktören; 2005 hyrde cirka 60 procent av Sveriges universitet och högskolor sina lokaler från Akademiska Hus.

Forskarna Roland Andersson och Bo Söderberg visar i Ekonomisk Debatt 3/2006 på problemet med statens ägande av Akademiska Hus. För generella fastigheter finns det i princip ingen anledning alls att de ska vara i statlig ägo, menar de, och det är svårt att motivera statligt ägande även för ändamålsfastigheter, när det samtidigt finns ett avkastningskrav på fastigheterna som om det var en marknadssituation som rådde.

Att statens fastighetsföretag hyr ut byggnader och lokaler till statliga universitet till överhyror är en onödig rundgång av skattemedel. Det leder till att medel som annars hade gått till kärnverksamheten vid högskolorna istället måste läggas på lokalhyror. Dessutom gör det lärosätena beroende av staten på ännu ett sätt - utöver den kontroll staten redan utövar över dem vad gäller finansiering, styrning och dimensionering.

Vi vill se att de högre lärosätena i större utsträckning blir fristående från staten. Detta gäller även själva lokalerna de verkar i. Staten bör därför avveckla Akademiska Hus, och låta lärosätena förvalta sina lokaler själva. Detta skulle ge lärosätena såväl större ansvar som större frihet i sin verksamhet.

Peter Giesecke

Ordförande Liberala studenter

Patrick Krassén

Liberala studenter

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons