Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lidman (S): Vi vill utveckla framtidens äldreomsorg

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. 2021–2030 förväntas gruppen 85 år och äldre öka med 45 procent.

Annons
En utmaning. Andelen äldre över 85 år kommer att öka kraftigt och Västerås måste stå rustat för att klara det, skriver Carin Lidman (S).Foto: Hasse Holmberg/SCANPIX

Till dess måste staden vara väl rustad för att kunna ge en fortsatt bra vård och omsorg.

I den budget som äldrenämnden har fått inför 2013 finns en liten höjning. Den gör att vi kan satsa mer på förebyggande insatser som särskilda stödteam till demensvården, och att utveckla teknikstöd för äldre. Modern teknik gör att äldres handlingsfrihet och integritet stärks.

Flera nya äldreboenden planeras och börjar byggas i år. I september integreras hemsjukvården med hemtjänsten. Vården av de mest sjuka äldre blir mer sammanhållen då Västerås stad tar över hemsjukvården från landstinget.

För att locka arbetskraft till vården måste den kunna erbjuda schyssta arbetsvillkor. Ett sådant är att alla som vill ska kunna få arbeta heltid. Så är det inte i dag. I budgeten för 2013 finns nu utrymme att för att erbjuda alla Västerås stads anställda önskad tjänstgöringsgrad.

Redan nu ser vi att behoven bland de äldre ökar. Allt fler behöver allt mer hemtjänst och det finns förnärvarande få lediga lägenheter på särskilt boende, till exempel på ålderdomshem och gruppboenden för dementa.

Detta är en utveckling som har kunnat ses under en tid och därför har också äldrenämnden tagit beslut om att bygga ett nytt stort äldreboende på Bäckby. Det ska vara inflyttningsklart 2014 och då kan ombyggnationen med Gryta korttidsenhet påbörjas. Det vill vi rödgröna göra till ett högkvalitativt boende för personer med demenssjukdom.

I Västerås stad pågår det också ett arbete med att se över om det går att utöka platserna på olika boenden. Givetvis bara där det är möjligt att bygga om befintliga lokaler till fullgoda lägenheter.

Några av Västerås fastighetsägare har visat intresse för att bygga ut befintliga äldreboenden. Detta är något som vi från rödgrönt håll ser positivt på, eftersom det ger fler möjligheter till parboende och att klara bemanningskrav samt att bedriva en vård med hög kvalitet. Under hösten kommer fortsatta kontakter tas med dessa fastighetsägare.

I den ordinarie investeringsbudgeten finns närmare 300 miljoner kronor avsatta till att bygga nya äldreboenden under perioden 2013–2016. I budgetdebatten i kommunfullmäktige i juni argumenterade den borgerliga alliansen för att ytterligare 30 miljoner ska avsättas till att bygga nya äldrebostäder 2013.

Tjänstemännen på sociala nämndernas stab får nu ta fram förslag på hur det ska kunna gå till. Det finns dock vissa praktiska svårigheter som till exempel att hinna få fram detaljplaner, projektering, förfrågningsunderlag, bygglov och byggplaner och sedan att bygga så att ett boende kan stå klart redan under nästa år.

För att klara framtidens äldreomsorg krävs nya arbetssätt, kompetent personal, fler moderna äldreboenden och en hemtjänst som arbetar rehabiliterande utifrån individens behov. Vi rödgröna planerar framåt och ser möjligheter med ny modern teknik för att möta Västerås äldres behov och efterfrågan.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons