Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Livsmedelsentreprenörer: Upphandling ett juridiskt fiasko

Annons
Vägvisare. Livsmedelsentreprenörer vill att den offentliga sektorn vid inköp visar vägen till bättre mat.foto: kenneth hudd/vlt arkiv

Vi är livsmedelsentreprenörer i Mälardalen och förenas av målsättningen att kunna leverera kvalitetsprodukter till offentlig sektor. I 20 år har Lag om offentlig upphandling”(LOU) styrt offentlig livsmedelsupphandling. Fort-farande är det oklart hur offentlig sektor får upphandla livsmedel. LRF:s och Skolmatens vänners undersökningar visar att en stor majoritet av kostcheferna inte anser sig kunna upphandla de produkter de önskar. Att köpa kvalitet, med goda djurskydds- och miljöprestanda, är nästan omöjligt utifrån regelverket.

Tre miljoner offentliga måltider per dag ska främja hälsa och välbefinnande för barn, sjuka och gamla. Samma kommuner som kontrollerar att svenska djurskyddskrav följs, tvingas själva köpa utländskt kött, producerat utan dessa krav.

Regeringens expertorgan, Miljöstyrningsrådet, skapar kriterier för livsmedelsupphandling. Sigtuna och Rättvik upphandlade kött utifrån dessa, vilket gav överprövningar från stora grossister och fyra helt olika domar ¿i svenska förvaltningsrätter. LRF och Miljö-styrningsrådet tog in rättsutlåtanden/rapporter som tydligt visar att EU:s regelverk medger och uppmuntrar djurskyddskrav utöver EU:s minimikrav. Sveriges Kommuner och Landsting har bistått med juridiskt stöd. Förbunds-jurist Mathias Sylwan begärde prövnings-¿tillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen och ett förhandsavgörande i EU-domstolen. Domstolen sade nej och fortfarande saknas ett svenskt prejudikat.

Överprövningsprocesser kan pågå i åratal. Samtidigt är det förbjudet att förlänga gamla avtal i väntan på att nya skall gälla. Ett undantag i lagstiftningen är ”skyddsvärt intresse”. SKL:s ordförande, Anders Knape, visade i en debattartikel i DI (augusti 2012) vad domstolar inte sett som ”skyddsvärt intresse”, skolskjuts för skolbarn, hörapparater till personer med hörselnedsättning, att tillfälligt köpa mat till skolbarn och äldreboenden. Enligt EU:s regler ska sanktioner mot myndigheter som bryter mot upphandlingsreglerna inte drabba medborgarna eller hindra allmännyttiga uppgifter från att bli utförda.

Den offentliga upphandlingen har stor betydelse för attityder och inköpsmönster av mat, långt utanför den offentliga sektorn. Den är en katalysator som påverkar och förändrar.

Hans-Åke Hammarström, Arla Foods, tackar i Dagens Samhälle (augusti 2011) de offentliga upphandlarna. ”Och upphandlares och kostchefers val kommer att fortsätta bidra till konsumenternas medvetenhet. Så, tack offentliga matupphandlare för att ni bidragit till två decennier av ekologisk utveckling.”

Den offentliga sektorn skall vara en väg-visare till bättre hälsa och välmående och utveckla en offentlig måltid med hög kvalitet och matglädje. Domstolar som övertolkar regelverket, som inte klarar att utveckla svensk praxis utifrån EU:s regler, som inte vill pröva viktiga ärenden i EU-domstolen, som inte är tillräckligt kunniga i lagstiftning och målsättningar för den offentliga upphandlingen hindrar detta.

Vi bör, som Norge, Danmark och Finland, ha specialdomstolar för upphandlingsfrågor, som utvecklar en praxis enligt EU:s regler och intentioner och vågar använda sig av EU-domstolen. Offentlig upphandling är till för medborgarnyttan. Detta får inte stoppas av att domstolarna inte klarar jobbet. Och vi är gärna med i arbetet för att utveckla den offentliga måltiden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons