Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Livsmedelsverket: Vi bygger vårt arbete på vetenskaplig grund

Jonas Paulsson (MP) skrev att kostråden borde flyttas från Livsmedelsverket, eftersom Paulsson menar att Livsmedelsverket är partiskt.

Annons

Vi vill därför från Livsmedelsverkets sida förklara hur arbetet med kostråden går till och att arbetet helt och hållet bygger på vetenskaplig grund. Alla insinuationer om annan påverkan är helt tagna ur luften.

Ett av Livsmedelsverkets tre mål är bra matvanor i Sverige. Våra kostråd är utformade för att underlätta för konsumenten att välja mat för att få i sig tillräckligt av alla näringsämnen och förebygga sjukdomar. Råden utgår alltså från vad människokroppen behöver, och för att bli användbara här i Sverige har de utformats utifrån våra nuvarande matvanor och det utbud av livsmedel som finns i butikerna.

Underlagen för Livsmedelsverkets kostråd tas fram av experter från Sverige och övriga Norden, som i sin tur systematiskt går igenom den vetenskapliga litteraturen på området. Arbetet är omfattande och tidskrävande eftersom råden måste ha bred vetenskaplig förankring. En fullständig revidering av underlaget till kostråden görs vart åttonde år i Norden. Världshälsoorganisationen (WHO) gör motsvarande arbete med mer än 10 års mellanrum. Just nu pågår ett nordiskt revideringsarbete och för att transparensen ska vara så stor som möjligt publiceras både information om hur arbetet går till och de deltagande experternas cv:n på Nordiska Ministerrådets webbplats.

Paulssons påstående om att Livsmedelsverket inte har någon tydlig rekommendation om kött stämmer. Det är inte uteslutet att vi kommer att ha det i framtiden, men Livsmedelsverkets bestämda uppfattning är att våra rekommendationer måste sammanväga både nyttan och risken med de livsmedel som berörs. Vi behöver veta mer om hur svenskarnas näringsstatus skulle påverkas av att kraftigt minska eller helt utesluta rött kött och charkprodukter innan ett sådant råd kan formuleras för den stora allmänheten.

Vi har förståelse för att Jonas Paulsson och andra kan uppleva frustration över att Livsmedelsverket inte i alla lägen kan presentera enkla och tydliga råd. Den vetenskapliga verkligheten är sällan entydig och enkel. Att komma fram till bra råd och rekommendationer tar tid och måste få ta tid – allt annat vore att kompromissa med den vetenskapliga grunden för våra råd.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons