Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Logiskt med journal på nätet

Både nationellt och i Västmanland pågår ett utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården för att stärka patientens ställning i vården.

Annons
Journal på nätet gör att patienter lättare kan ta del av informationen i hemmiljö.

I dag vill många patienter ta en mer aktiv roll i frågor som gäller deras sjukdom och behandling.

De vill ta del av informationen och kunna följa och påverka vad som sker i vårdprocessen. Utbudet av e-hälsotjänster ökar hela tiden som en konsekvens av detta och redan i dag har patienterna möjlighet att boka tid, lista om sig och beställa nytt recept dygnet runt via Mina vårdkontakter.

Patienter har även tidigare kunnat ta del av uppgifterna i sin journal via papperskopior. Det är ett logiskt steg att ge patienterna möjlighet att få ta del av den information de efterfrågar i elektronisk form.

Det sker via den nyligen lanserade e-tjänsten ”Journal på nätet” som ska underlätta åtkomst till den egna journalen och där patienten också ska kunna bidra med uppgifter till journalen och därmed i sin egen behandling.

Landstinget har ställt sig bakom den nationella planen för e-hälsa. Den har som målsättning 2018: ”Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Vårdgivaren tar ansvar för de uppgifter som avser respektive vårdgivares verksamhet, men individen som berörs har full tillgång till dem – var som helst, hur som helst och när som helst. Säkerhet och integritet är garanterad och en nationell säkerhetslösning är införd.”

Först ut i landet med att införa ”Journal på nätet” var Landstinget i Uppsala län och flera landsting är på gång att införa tjänsten. Enligt beslut i landstingsfullmäktige ska tjänsten införas i Västmanland 2015.

Men redan i dag kan en del västmanlänningar ta del av sin journal via nätet. Patienter som remitterats från Landstinget Västmanland till Akademiska sjukhuset kan i dag läsa sin journal, men bara de delar som rör behandling inom Landstinget i Uppsala län.

Under 2014 pågår ett införandeprojekt av tjänsten i Landstinget Västmanland. Inom projektet ska vi ta ställning till en rad frågor som rör tillgängligheten av information.

Utgångspunkten är att följa de nationella riktlinjer som nu tas fram och som ska svara på frågor om vilken information som ska vara tillgänglig, vilka eventuella undantag som kan göras vad gäller vård- områden, patient- grupper och om anteckningar som godkänts av behandlande läkare ska göras tillgängliga.

Vi är medvetna om den oro som Myrdal beskriver vad gäller män som tvingar sig till möjligheten att läsa sin frus eller sambos journal. Problemet finns även i dag eftersom pappersjournalen också kan hamna i fel händer. Erfarenheterna från Uppsala visar inte på ökad risk för detta med ”Journal på nätet”.

Det är viktigt att komma ihåg att man som patient inte måste ta del av sin journal. Det är en valfri möjlighet att på ett säkert sätt bli mer delaktig i sin egen vård.

Kanske minns man inte vad vårdgivaren sa på besöket och då kan man repetera detta i lugn och ro hemma. Kanske vill man bidra med ytterligare information eller påtala en felaktig uppgift?

Dessutom har man som patient möjlighet att se vilka inom vården som tagit del av journalen. Därmed kan fall av obehörig åtkomst till journal lättare upptäckas, anmälas och åtgärdas.

Säkerheten är, som alltid när det gäller patient- information, A och O. Lösningen bygger på inloggning via Mina vårdkontakter och bygger på liknande lösning som Bank ID.

Just nu genomför Datainspektionen granskning på eget initiativ för se om landstinget i Uppsala lever upp till gällande lagstiftning. Eventuella synpunkter från Datainspektionen ska naturligtvis hanteras.

I vilken takt vi lever upp till den nationella målsättningen 2018 är inte klart i dagsläget och vi följer utvecklingen i de landsting som går före i utvecklingen. Även om tekniken finns måste ett gediget förberedelse- och förankringsarbete göras internt inom Landstinget Västmanland.

Eftersom syftet med tjänsten är att öka samverkan kring vård och öka kvaliteten i mötet mellan vårdgivare och patient, ska både patient och vårdgivare känna sig trygga med tjänsten och se möjligheterna.

Lennart Iselius hälso och sjukvårdsdirektör Landstinget Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons